În această dimineață,
Ședință grea la Consiliul Județean
• drumurile sunt capul de afiș al întâlnirii
Azi, legislativul vâlcean este chemat pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre extrem de importante pentru infrastructura rutieră a județului: Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 285 din 8 decembrie 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B)-Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 288 din 8.12. 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 72 din 27.04. 2018, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr.73 din 27 aprilie 2018, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Bărcănele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, aprobata prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 284 din 8.12. 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Bărcănele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 287 din 8.12. 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Refacere DJ 703M Perișani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin)”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 10 din 31.01. 2019, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Refacere DJ 703M Perișani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum și ziduri de sprijin)”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 188 din 30 august 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget – Latorița – Galbenu, km. 0+000 – 5+500”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 9 din 31.01.2019, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget-Latorița-Galbenu, km. 0+000 – 5+500”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 190 din 30 august 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 643B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 283 din 8.12. 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 643B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 286 din 8.12. 2017, Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 46 din 30.03. 2018, Proiect de hotărâre privind actualizarea sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 47 din 30.03. 2018.

Cum arată restul agendei ședinței?
Parlamentul Vâlcii mai dezbate în această dimineață: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 aprilie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ de la ședința precedentă și până în prezent, Informare privind eficienta activității desfășurate de IPJ Vâlcea în T I/ 2019, Raport privind gestionarea patrimoniului public al județului Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2/31.01. 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31.03. 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor de pe raza județului Vâlcea și a măsurilor educative aferente, în anul școlar 2019-2020, potrivit prevederilor HG nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Parc Ind Vâlcea S.A., Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico–Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea, prin CJ Vâlcea, cu Orașul Horezu, prin CL Horezu, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea, prin CJ Vâlcea, cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social, pentru motive medicale, acordate în învățământul special elevilor școlarizați la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, în anul 2019, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 195 din 31.10. 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei Contractului de Împrumut de Folosință, încheiat între CJ Vâlcea și Sindicatul Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea, pentru spațiul situat în imobilul “Centrul Militar Județean”, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 350 mp, proprietate publică a județului Vâlcea, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, în scopul construirii unor spații de agrement, respectiv loc de joacă pentru copii și spațiu de alimentație publică, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului – teren în suprafață de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor și a violentei în familie, Diverse.

Ionel Nuță, noul membru CA la RAJDP
În cadrul agendei ședinței de azi, se regăsesc și câteva puncte referitoare la mai multe societăți unde Consiliul Județean este acționar: Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe organigrama societății, Proiect de hotărâre privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor CA al RAJDP Vâlcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să propună și să aprobe numirea doamnei Cătănoiu Aurelia în CA, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în CA, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un administrator provizoriu în CA al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale, Proiect de hotărâre privind numirea lui Nuță Ionel ca membru în CA al RAJDP Vâlcea.