112 ani de la nașterea societății literară, culturală și științifică „Junimea vâlceană”


La 22 august 1908, apărea societatea culturală «Junimea Vâlceană». La îndemnurile scriitorului Lazăr Popescu, Grigore Procopiu a acceptat preşedinţia. Scopul era ridicarea nivelului cultural şi moral al locuitorilor, organizarea unor serbări literare, întemeierea de case de cultură la sate, înfiinţarea unei biblioteci populare la Râmnicu Vâlcea. Între 19 iulie 1909 şi 25 iulie 1910, a apărut «Junimea», ce a devenit una din cele mai reuşite reviste ale orăşelelor de provincie din ţară.