Ziua Națională a Egalității de Șanse între femei și bărbați, marcată și anul acesta


În fiecare an, începând cu 2015, ziua de 8 mai este marcată drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între femei și bărbați. Este clar că întreaga societate dorește asigurarea de drepturi și oportunități egale, sisteme de protecție în fața abuzurilor, violenței și hărțuirii.
„Am acceptat invitația Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, din cadrul Senatului, care a organizat, cu această ocazie, a III-a ediție a mesei rotunde «Egalitatea de șanse, pe bune». Diferențele de gen înregistrate de România în ceea ce privește participarea și accesul femeilor la viața economică și politică, ocuparea funcțiilor de management în mediul public și privat, nivelul de salarizare, accesul la finanțare start-upurilor fondate de femei, încă nu beneficiază de instrumente solide de măsurare și evaluare continuă. În acest sens, dialogul s-a axat pe aplicabilitatea și vulnerabilitățile legislației aflate în vigoare, formularea de recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii ei și mecanismele necesare colaborării instituțiilor pentru respectarea echilibrului de gen. Am convingerea că Parlamentul și Guvernul României vor face toate eforturile ca egalitatea de șanse să devină un principiu solid care să stea la temelia funcționării societății!”, transmite senatorul vâlcean Claudia Banu.