Verificări privind DJ 648, DJ 665 și DJ 677


Astăzi se desfășoară licitația publică pentru studiile privind determinarea indicatorilor rezultați în urma implementării proiectelor pentru obiectivele de investiții DJ 648, DJ 665 și DJ 677. Potrivit caietului de sarcini, publicat pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea, autoritatea contractantă achiziționează servicii pentru realizarea studiilor privind determinarea indicatorilor rezultați în urma implementării proiectelor (studii de trafic, studii privind economia de timp transport persoane, studii privind creșterea cifrei de afaceri a agenților economici din zonă).
Sunt vizate următoarele obiective de investiții:
• „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu – Limita Județului Olt, Km 0+000 – 8+900 și construcție două poduri din beton armat”;
• „Reabilitare și modernizare DJ 665 Limita județ Gorj – Marița – Izvoru Rece – Vaideeni – Horezu, km. 53+650-69+169”;
• „Reabilitare și modernizare DJ 677 Mădulari – Șușani – limita județului Olt, km. 0+000 ÷ 23+850 județul Vâlcea”.
Trebuie precizat că CJ Vâlcea a implementat cele trei proiecte prin finanțare din fonduri europene nerambur­sabile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 2 – „Îmbunătățirea infra­s­tructurii de transport regio­nale și locale”. Menționăm că, la sfârșitul fiecărui an ex-post imple­mentare, ofițerul de moni­to­rizare din cadrul Agenției pen­tru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia va verifica și va în­scri­e aceste rezultate în Rapoartele anuale privind durabilitatea proiectului.