Valorile Ajutoarelor Naționale Tranzitorii, stabilite și aprobate oficial


În Ședința Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021.
„Suma totală a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de 223.976.950 euro, în echivalent 1.108.125.958 lei și se asigură din bugetul MADR, pentru anul 2022. Beneficiari vor fi peste 810.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea ANT. Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/ la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile/efectivele eligibile pentru anul 2021, corespunzătoare fiecărui ANT. Reamintim că plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021”, reiese din datele oficiale prezentate de MADR.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal sunt în sumă totală de 88.562.700 euro și se repartizează astfel:
• 85.301.500 euro pentru culturile amplasate pe teren arabil;
• 5.500 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
• 1.656.200 euro pentru tutun;
• 84.000 euro pentru hamei;
• 1.515.500 euro pentru sfeclă de zahăr.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul zootehnic sunt în sumă de 135.414.250 euro și se repartizează astfel:
• 18.516.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;
• 77.839.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
• 39.057.417 euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
Sursă foto: Arhivă