VÂLCENII AU FURAT STARTUL campaniei de recrutare a rezerviștilor voluntari 2022


CMJ Vâlcea a primit deja mai multe vizite și solicitări înainte de termen
De luni, 16 mai 2022, MApN organizează o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 871 de locuri disponibile pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați).
„La prezentarea la CMJ Vâlcea, cetățenii cu domiciliul în județul Vâlcea, care sunt interesați vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii. Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/ serviciile și specialitățile militare. La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de naștere, în original și copie; certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat de organele abilitate cu maxim şase luni înainte de data depunerii cererii de înscriere; actele de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie: certificat de absolvire, diplomă de bacalaureat/ licență/ master, fișă/foaie matricolă, supliment la diplomă, certificate/ adeverințe, calificări/ competențe profesionale etc.; permisul de conducere valabil, în original şi în copie, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; Livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist. Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul Centrului Militar Județean Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr. 8, Râmnicu Vâlcea, telefon: 0250.733.985, interior 117, e-mail: recrutare_valcea@mapn.ro”, anunță conducerea Centrului Militar Județean Vâlcea, care a primit deja mai multe vizite și solicitări chiar înainte de termenul oficial.