Un accident mortal și nouă cu incapacitate temporară de muncă


Luna trecută,angajații Serviciului Control Sănătate şi Securitate în Muncă – ITM Vâlcea au efectuat un număr de 88 de controale, fiind dispuse 175 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 175 sancţiuni contravenţionale din care, 172 avertismente şi cinci amenzi în valoare de 33.000 lei. Au fost înregistrate șase sesizări referitoare  la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în luna octombrie, au fost înregistrate nouă accidente cu incapacitate temporară de muncă şi un accident de muncă mortal. Nu a fost înregistrată nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.