„Toate problemele legate de fondurile europene îşi au originea în anii 2009 – 2011”


vladoiu_aurel1• susţine social – democratul Aurel Vlădoiu

Guvernul român a primit de la Comisia Europeană trei scrisori de pre-suspendare a fondurilor euro­pene. „Aceasta este o procedură cla­sică a CE, pentru trei programe opera­ţionale sectoriale, anume «Trans­porturi», «Competitivitate» şi «Pro­gramul Operaţional Regional». Aceste proceduri au fost demarate pentru că în perioada 2009-2011 s-au constatat deficienţe grave în domeniul achiziţiilor publice şi în implementarea acestor fonduri. Au fost încălcate în această perioadă procedurile europene privind achizi­ţiile publice”, declară deputatul vâl­cean Aurel Vlădoiu. Această proce­dură, de pre-suspendare, sne dă, totuşi, şansa să îndreptăm proble­mele existente în sistem. „Guvernul nostru are la dispoziţie două luni de la momentul primirii scrisorilor în limba română pentru a convinge Comisia Europeană că a rezolvat problemele identificate. Guvernul USL şi-a concentrat toate eforturile posibile pentru a rezolva problemele grave lăsate în urmă de PDL. Toate aceste lucruri se întâmplă doar pentru că în anii săi de guvernare, PDL a încurajat frauda şi corupţia! Discutăm despre proceduri netrans­pa­­rente, criterii restrictive, licitaţii câş­ti­gate de firme care n-ar fi avut drep­tul nici măcar să participe, con­flic­te de interese”, a mai spus Vlă­doiu.