TELEMEDICINA, MEDICINA VIITORULUI, necesară dar nu obligatorie


Guvernul a aprobat, o hotărâre privind specialităţile medicale şi lista serviciilor medicale de telemedicină, precum şi condiţiile de organizare, funcţionare şi modalităţile de acordare a acestora.
Am solicitat informații suplimentare reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care, prin vocea directorului general al instituției, ec. Alin Voiculeț, ne-a furnizat următoarele precizări.

1.Ce este telemedicina și care este scopul ei?

Termenul de „telemedicină” a apărut în anul 1970 cu sensul de „tratare de la distanță” și înseamnă, folosirea tehnologiilor informaționale și de comunicare în folosul pacienților, prin creșterea accesului acestora la îngrijire și informare medicală. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), telemedicina poate fi descrisă ca livrarea unor servicii medicale când distanța este un factor critic, de către specialiștii în sănătate, folosind tehnologii de comunicare pentru schimbul de informații valide pentru a stabili diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor, pentru cercetare și evaluare, dar și pentru educația continuă a profesioniștilor din domeniul sănătății, totul în interesul îmbunătățirii sănătății indivizilor și comunităților. Scopul telemedicinei este să furnizeze suport clinic, fiind creată pentru a depăși barierele geografice și a conecta persoane care se află la distanță una de alta, implicând folosirea diferitelor tehnologii de informare și comunicare. Telemedicina reprezintă o soluție simplă și rapidă și de multe ori mai accesibilă de a primi servicii medicale.

2.De ce este necesară telemedicina?

Chiar dacă această oportunitate a început să fie luată mai serios în seamă în urma unei conjuncturi nu prea fericite, pandemia de coronavirus, telemedicina oferă o serie de beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru furnizorii de servicii medicale. În ziua de astăzi timpul este foarte prețios și pentru a ajunge la cabinetul medicului pacienții sunt nevoiți să-și ia liber de la serviciu, să găsească un babysitter pentru copil, să piardă timp în trafic, să aștepte pe o listă de programare timp îndelungat etc. Telemedicina oferă oricărei persoane posibilitatea accesării rapide a unei game largi de specialități medicale și opțiuni de îngrijire, de oriunde s-ar afla, fără să piardă timp și bani cu deplasările. Este nevoie doar de un smartphone sau o tabletă și conexiune la internet.

3.Cum comunici cu medicul dorit prin telemedicină?

În funcție de modalitatea de comunicare și transfer al informațiilor medicale între pacienți și medici, telemedicina poate fi efectuată prin mai multe forme, și anume:
Audio – teleconsultații (consultații medicale prin telefon) în care medicul și pacientul comunică prin intermediul telefonului;
Video – consultații online (virtuale), în timp real, în care medicul interacționează direct cu pacientul sau cu alte cadre medicale în scopul soluționării problemelor pacientului;
Text – consultații realizate prin intermediul mesajelor, sub forma de chat medical și/sau e-mail, în scopul interpretării analizelor sau evaluării eficienței schemelor terapeutice.
Imagini – de ajutor mai ales în patologiile ce prezintă manifestări vizibile la nivelul pielii.

4.Ce spune legea despre telemedicină?

Potrivit dispozițiilor legale nou adoptate de către Guvern, coroborate și cu dispozițiile OUG 196/2020, telemedicina este definită ca reprezentând totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației şi mijloacelor electronice de comunicare. Aceasta presupune utilizarea tehnologiei informației și a mijloacelor electronice de comunicare pe infrastructura care permite asigurarea calității actului medical. Potrivit Ministerului Sănătăţii, prin noile prevederi se urmăreşte instituirea unui complex de măsuri alternative care vizează protecţia pacientului, precum şi creşterea posibilităţilor de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea acestora la distanţă, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populaţiei, îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate a pacienţilor.
Prin intermediul telemedicinei pot fi acordate următoarele servicii medicale:
Teleconsultații – prin care pacienții discută cu medicul, de la distanță, pentru stabilirea diagnosticului, monitorizarea preventivă a stării de sănătate, interpretarea rezultatelor investigațiilor medicale; stabilirea tratamentului sau indicarea unor metode și măsuri de prevenţie a bolilor, accidentelor şi a complicațiilor acestora.
Telepatologia – transmiterea la distanță a datelor şi imaginilor microscopice, în scopul interpretării acestora și stabilirii unui diagnostic de către specialiști;
Teleradiologia – presupune transmiterea electronică a imaginilor radiologice cu ajutorul tehnologiilor digitale de captare a imaginii în scopul interpretării lor de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic;
Telemonitorizarea unor afecțiuni – permite medicilor să monitorizeze starea de sănătate a pacienților, să interpreteze de la distanță datele medicale despre pacient transmise de acesta și să le ofere servicii de suport;
Teleexpertiza – presupune schimbul de opinii medicale la distanță între mai mulți medici;
Teleasistența – se referă la ajutorul oferit de un medic unui alt specialist, aflat la distanță, care efectuează un act medical sau chirurgical în scopul efectuării unor proceduri medicale și care presupun integrarea în timp real a unor date de la distanță, inclusiv opinii ale unor profesioniști din domeniul sănătății.
Serviciile de telemedicină se vor programa în mod similar cu cele acordate faţă în faţă, astfel încât medicul să aibă acces la fişa pacientului, la informaţiile relevante pentru starea de sănătate a acestuia. Actul medical furnizat prin telemedicină trebuie să respecte toate drepturile şi obligaţiile pe care le implică orice act medical.

5.Cine poate apela la servicii medicale prin telemedicină?

Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane, de către toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale şi de comunicare, mijloace de comunicare la distanță, pentru schimbul de informații valide pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor şi accidentelor, cercetarea şi evaluarea medicală, precum şi pentru asistența continuă a furnizorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății.

6. Ce servicii medicale pot fi realizate prin telemedicină?

• stabilirea diagnosticului,
• monitorizarea preventivă a stării de sănătate,
• interpretarea rezultatelor investigațiilor medicale,
• stabilirea conduitei terapeutice,
• indicarea unor metode de prevenţie a bolilor şi accidentelor;
• serviciile de teleexpertiză, care constau în schimbul de opinii medicale la distanță între mai mulți medici inter sau intra – disciplinar, în scopul confirmării unui diagnostic pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului, precum și a stabilirii conduitei terapeutice a pacientului;
• serviciile de teleasistență, care constau în integrarea în timp real a unor date sau a unor opinii ale unor profesioniști din domeniul sănătății de la distanță în scopul efectuării unor proceduri medicale, precum și în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanţă, care efectuează un act medical / chirurgical;
• serviciile de teleradiologie, care constau în transmiterea electronică a imaginilor radiologice și interpretarea imaginilor radiologice prevăzute de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic;
• serviciile de telepatologie, care constau în interpretarea datelor și imaginilor microscopice de către specialiștii anatomopatologi și stabilirea unui diagnostic;
• serviciile de telemonitorizare, care constau în supravegherea stării de sănătate a pacienților cu afecțiuni, interpretarea de la distanţă a datelor medicale despre pacient, precum și ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viaţă şi igieno-dietetic referitoare la îngrijirea pacientului.
De asemenea, pot fi acordate servicii medicale prin telemedicină în specialităţi începând de la anatomie patologică, alergologie şi imunologie clinică, boli infecţioase, cardiologie, chirurgie, diabet, hematologie, până la oncologie, oftalmologie, neurologie, medicină nucleară.

7.Telemedicina, doar cu consimțământul expres al pacientului

Înainte de începerea oricărei interacțiuni prin telemedicină, unitățile care oferă servicii medicale prin telemedicină trebuie să transmită pacientului următoarele informațiile: numele și calificarea profesioniștilor care furnizează serviciile medicale, modalitatea de contact a medicului, tarifele pentru serviciile medicale furnizate prin telemedicină, precum și metodele posibile de plată de către pacienți, detalii referitoare la serviciul de suport tehnic și modul de conectare, limitele serviciilor de telemedicină și posibilitatea medicului și pacientului de a transforma oricând serviciul într-unul clasic, față în față, condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Important de reținut este faptul că pacientul poate să refuze serviciul medical acordat prin telemedicină.