Tandemul Frâncu – Matei, la o nouă acţiune comună


francu_matei
pasajVineri dimineaţa, primarul Emilian Frâncu şi viceprimarul Ion Gigi Matei s-au întâlnit cu patroni ai societăţilor comerciale din zona podului din Gora­nu, la solicitarea acestora motivată de disconfortul pricinuit de construcţia vii­to­rului pasaj peste calea ferată de pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Cei doi au fost însoţiţi de reprezentanţi ai unor direcţii din primărie, ai Apavil, ai SC Pieţe Prest SA, ai Biroului de Siguran­ţă Rutieră şi ai firmei constructoare a pasajului. Oamenii de afaceri care îşi desfăşoară activitatea în zona inter­sec­ţiei bulevardului Tudor Vladimi­rescu cu Calea Bucureşti erau nemul­ţu­miţi că nu au fost consultaţi de fosta conducere a primăriei la momentul reali­zării proiectului acestei investiţii şi nici informaţi de faptul că, timp de aproape 4 luni, intrarea în oraş peste pod va fi blocată (rutele ocolitoare fiind accesul dinspre Nord, pe strada Dece­bal, sau dinspre Sud, pe DN 67 – bd. Dem Rădulescu). Acest blocaj, după cum au subliniat în repetate rânduri, va avea un impact negativ extrem asu­pra afacerilor pe care ei le gestionea­ză. După ce le-a ascultat protestele, primarul Frâncu a precizat, pe de o par­te, că actuala conducere a munici­piului nu a agreat niciodată proiectul pasajului suprateran – considerând că o subtraversare ar fi fost mult mai uşor de realizat, inclusiv din punctul de ve­de­re al neplăcerilor pricinuite – dar că, pe de altă parte, proiectul odată apro­bat pentru finanţare din fonduri euro­pene trebuie să se concretizeze în ­termenii iniţiali. A urmat, apoi, o analiză detaliată în teren, la cele două capete ale podului din Goranu, de aici, reie­şind, în final, spre mulţumirea tutu­ror, o soluţie de menţinere, pe toată durata construcţiei pasajului, a unei bretele de acces auto uşor, cu ieşire în străzile Ion Referendaru – Gib Mihăes­cu. Aceas­tă soluţie urmează să se con­cre­tizeze, în perioada următoare, în modificarea planurilor de deviere de trafic şi prin asimilarea ei în structura etapizată a construirii acestui pasaj. Cu ocazia aceleiaşi vizite în teren, pri­marul Frâncu a analizat împreună cu directorul SC Apavil SA, Cristian Jia­nu, traseele de deviere a reţelelor de utilităţi găsite în zonă.