Tabără de creaţie sprijinită se senatorul Niţu


În data de 24 iunie a debutat tabă­­ra de creaţie de la Mănăstirea Hurezi, cu sprijinul senatorului Remus Daniel Niţu. Tabăra este organizată de Asoci­a­ţia P.A.V.E.L. (Asociaţia părinţilor cu copii bolnavi de cancer, leucemii şi anemii grave), în colaborare cu Fun­daţia „Dumitru Drăghicescu” şi va implica 15 copii cu vârste între 6 şi 14 ani. „Programul taberei include activi­tăţi ludice şi creative, cele mai multe desfăşurate în aer liber, pentru a asi­gura copiilor un mediu cât mai sănă­­­tos”, declară Niţu. Trebuie spus că se­na­­torul liberal a anunţat încă din fe­bruarie că va organiza această tabără pentru Asociaţia P.A.V.E.L., cu care a intrat în contact prin Comisia pentru egalitatea de şanse a Senatului Ro­mâ­niei.