Sub protecția datelor personale, 1.654 DE ELEVI VÂLCENI au fost admiși la liceu


Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, la ora 10.00, pe site-ul www.admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021/2022). În județul Vâlcea, au fost repartizați 1.654 elevi (99,87% din totalul celor care au susținut examenul) în învățământul liceal de stat din totalul de 1.656 de elevi cu opțiuni completate pentru învățământul liceal. 1.027 de candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 627 de candidați la filiera tehnologică. Doi candidați au fost admiși la liceu cu media generală 10.
Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:
• 160 de elevi la specializări vocaţionale;
• 8 elevi în învăţământul militar;
• 29 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă;
• 18 elevi pe locurile speciale rezervate candidaților cu CES (cerințe educative speciale).
Alți 348 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/ depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

Ce se întâmplă cu elevii nerepartizați la liceu în prima etapă?

Trei elevi din județul nostru nu au putut fi admiși în prima etapă, doi dintre aceștia participând la admitere în Vâlcea și unul în alt județ, din cauză că nu au completat suficiente opţiuni. Elevii nerepartizați vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august 2021, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
„Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. În total, au rămas disponibile pentru învățământul liceal în județul Vâlcea, pentru etapa a doua, 230 locuri”, ne-a informat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.
În context, mai trebuie amintit faptul că lista cu locurile libere pentru învățământul liceal din județul nostru va fi actualizată și afișată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea în data de 29 iulie 2021.
Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea