Spaţiul Privat Virtual – mijloc modern de accesare şi comunicare a informaţiilor fiscale


Modernizarea administraţiei fiscale, eficientizarea şi simplificarea procedurilor privind administrarea veniturilor statului sunt deziderate atât ale guvernării, cât şi ale  contribuabililor, care se pot realiza numai împreună.
Pentru îndeplinirea acestor obiective a fost creat cadrul legal pentru comunicarea în format electronic între contribuabili şi autorităţile fiscale, prin emiterea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest context, persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de  transmitere  la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV).
Serviciul „Spaţiul privat virtual” constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică, a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi entităţile menţionate mai sus, în legătură cu situaţia fiscală proprie a acestora.
Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă furnizate de Ministerul Finanţelor Publice/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sunt gratuite şi sunt disponibile 24 de ore din 24. Accesarea serviciului are ca scop creşterea gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale, stimularea depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale în vederea eliminării timpului pierdut la ghişeele unităţilor fiscale, precum şi dezvoltarea unui sistem de comunicare electronică între contribuabili şi organul fiscal şi în ceea ce priveşte comunicarea către contribuabili a actelor administrative fiscale şi a oricăror alte acte procedurale.
Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală dezvoltă și implementează permanent noi facilități ale Spațiului Privat Virtual pentru a oferi servicii facile și utile tuturor contribuabililor. Astfel, persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual pot face plata obligațiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghișeul.ro, soluție care permite achitarea a peste 30 de impozite și contribuții.
În Spațiul Privat Virtual, la accesarea serviciului „Plata obligațiilor fiscale”, se afișează pagina de pornire, în care trebuie ales CNP-ul pentru care se dorește plata. În cazul persoanelor care se autentifică în SPV cu NPOTP (nume, parola si OTP), în listă apare doar CNP-ul titularului de cont. La apăsarea butonului „Afișare obligații restante”, se afișează lista obligațiilor ce pot fi plătite prin platforma ghiseul.ro și care cuprinde peste 30 de poziții, de la impozitul pe venituri, la contribuții, accize colectate și până la plata unor penalități. La apăsarea butonului „Plătește”, utilizatorul este direcționat către serviciul de plată online al platformei ghiseul.ro, unde se bifează căsuța „Aprob plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare” şi butonul „PLATESTE”.
Din această pagină nu mai există posibilitatea întoarcerii la serviciul disponibil în SPV.

 

Alte informații

 

În contextual celor menţionate mai sus, pentru simplificarea procedurii de obţinere a unor informaţii fiscale şi reducerea timpului afectat acestei operaţiuni, vă invităm să apelaţi la serviciul „Spaţiul privat virtual”. Accesarea serviciului se face de pe pagina principală a site-ului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online – Serviciul înregistrare/ înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual”.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul facilitării îndeplinirii obligaţiilor fiscale, oferind o serie de servicii accesibile pe site-ul instituţiei.
Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în domeniul fiscal, se poate apela Call-Center-ul ANAF, la numărul de telefon 031.403.91.60.
Pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea „Asistenţă Contribuabili” sunt postate materiale informative şi ghiduri elaborate de ANAF. Pentru consultare se poate accesa adresa www.anaf.ro, secţiunile „Asistenţă Contribuabili”, „Persoane Juridice”, „Legislaţie”, „Ghiduri curente”.
Pentru a beneficia de asistenţă prin e-mail, se poate utiliza formularul de asistenţă postat pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Formular de Contact, categoria „Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal”.
• Biroul comunicare şi servicii interne al ANAF