Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 9-15 iulie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 9-15 iulie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Danil Ionescu, Caporal Hanciu, Căzănești și Remus Bellu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile General Magheru, Dr. Hacman și Alexandru Sahia.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Râureni;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu și Intrarea Tică Ștefănescu;
• s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Kalamata;
• s-au curățat gurile de scurgere pe strada Calea lui Traian;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe Splaiul Independenței;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada General Magheru – blocul D, strada Calea lui Traian – zona Nord, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Goranu – Târg Goranu, strada General Praporgescu – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Aleea Garoafelor – blocurile C22 și C32, strada Luceafărului – blocul A1, sc. B, strada Dacia – blocurile 3, 5, 7 și 101, strada Lucian Blaga – blocul A49, scările A și B, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Viilor, strada Libertății – blocul A14, strada Gib Mihăescu – blocul S3, Aleea Panseluțelor – blocul C23, strada Depozitelor, strada Muzeului, strada Lespezi, strada I.C. Brătianu – blocul A64, Splaiul Independenței – blocul P1 și bulevardul Dem Rădulescu.
30 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 30 apometre, dintre care 20 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA