Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 19 – 25 martie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 – 25 martie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Antim Ivireanu, Tudor Vladimirescu, Aleea Profesor Sergiu Purece și Apusului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe strada Lespezi până la strada Kalamata.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de conectare a rețelei de apă PEHD De 630 la rețeaua de distribuție apă potabilă OL PREMO 600 existentă pe strada Depozitelor;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe străzile Calea lui Traian și Aleea Garoafelor;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Republicii – blocul R35, strada Kalamata, strada Știrbei Vodă, strada General Magheru – blocurile C3, G și S1, strada 1 Mai, strada Lucian Blaga – blocul A42/II, strada Calea lui Traian – blocurile A20, D2, S20, S19, S32 și S33, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, Aleea Garoafelor – blocurile C21 și C32, Aleea Bradului – blocul C5, strada Nicolae Iorga – blocurile ANL1 și A27/3, Str. Henri Coandă – blocurile R11 și R12, strada Dr. Hacman – blocurile 85 și 122bis, Aleea Cocorilor – blocul 26, Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Gib Mihaescu – blocul 1 și bulevardul Pandurilor – blocul A5.
20 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 20 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și opt montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite patru avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.