Serviciu simplificat de colectare a taxelor şi impozitelor


Ministerul Finanţelor Publice şi CEC Bank au lansat, începând cu luna septembrie 2011, o nouă facili­tate prin care persoanele fizice pot plăti gratuit impozite, contribuţii, taxe şi alte venituri către bugetul de stat, bugetele locale şi alte bugete. Prin implementarea acestei modalităţi de încasare, instituţiile publice vor putea utiliza veniturile bugetare cu o mai mare rapiditate şi eficienţă, având totodată şi posibilitatea de a dezvolta şi completa bazele de date aferente încasărilor creanţelor bugetare.

Plăţile se fac direct de către con­tri­buabilii persoane fizice sau pentru aceştia de către alte persoane fizice plătitoare – caz în care vor prezenta datele de identificare ale contribua­bi­li­lor pentru care se efectuează plăţile. Ope­raţiunile de plată se pot efectua atât prin ordin de plata intrabancar în uni­tăţile CEC Bank, cât şi prin ser­vi­ciul de Internet Banking al băncii.

Identificarea fiscală se va face prin Codul Numeric Personal, atât pen­tru contribuabili, cât şi pentru per­soanele plătitoare. Persoanele plă­ti­toare trebuie să aibă deschis un cont curent la CEC Bank şi să prezinte or­dinul de plată tipărit în formatul stabilit de MFP, care poate fi descărcat gra­tuit de la adresa www.anaf.ro, secţiu­nea Asistenţă contribuabili/Programe utile, categoria Ordine de plată/ Foi de vărsământ, din meniul superior al websiteului.

Detalii se pot obţine direct de la unităţile CEC Bank, apelând gratuit Serviciul suport clienţi, la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând websiteul www.cec.ro.