Securitatea elevilor în şcoli, o prioritate pentru ISJ


Una dintre responsabilităţile esenţiale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea o reprezintă asigu­ra­rea securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul unităţilor şcolare.

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, vizându-se îndeosebi evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot afecta ordinea, liniştea, siguranţa, integritatea şi demnitatea elevilor sau personalului didactic şi nedidactic al şcolii, Inspectoratul Şcolar Judeţean solicită tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar să stabilească proceduri clare privind accesul în incinta şcolii. Acestea vor fi aduse la cunoştinţă membrilor comunităţii şcolare, vor fi dezbătute şi aprobate conform procedurilor legale, devenind parte a Regulamentului intern al unităţii de învăţământ, ulterior fiind afişate spre informarea celor interesaţi. Măsurile care privesc reglementările accesului persoanelor în unitatea şcolară se stabilesc în funcţie de condiţiile specifice fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

ISJ Vâlcea se va asigura că, până la data de 15 noiembrie 2012, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar va elabora procedurile necesare şi le va aduce la cunoştinţă elevilor, personalului didactic şi nedidactic, părinţilor sau altor persoane care solicită intrarea în unitate, urmând ca, ulterior, să monitorizeze aplicarea acestora.

În elaborarea procedurilor care reglementează accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, conducerea unităţilor şcolare trebuie să aibă în vedere întocmirea, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/jandarmerie, a planului de pază al unităţii şcolare prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interior. O importanţă deosebită o are şi stabilirea serviciului pe şcoală, care trebuie să fie asigurat permanent, pe toată durata desfăşurării cursurilor.