Se fac angajări la „județ”


Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Autorizări în Construcţii, Avize şi Control în Construcţii.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor, protecţia mediului, geografie (specializările: geografia turismului, cartografie, planificare teritorială, geografia mediului); studii tehnice superioare de lungă durată (construcţii civile, industriale, agricole, hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, inginerie a instalaţiilor, geodezie, inginerie a mediului), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.
consilier, clasa I, gradul profesional asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor, inginerie economică, protecţia mediului, geografie (specializările: geografia turismului, cartografie, planificare teritorială, geografia mediului); studii tehnice superioare de lungă durată (construcţii civile, industriale, agricole, hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, inginerie şi managementul sistemelor tehnologice, inginerie a instalaţiilor, geodezie, inginerie a mediului), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2017, ora 11.00, proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, Județul Vâlcea, telefon 0250/732.901, interior 121 sau 112.