Schimbări importante aduse Legii administrației: se revine la angajările „unu la unu”?


• Senatul a adoptat, săptămâna trecută, o propunere legislativă prin care se reglementează posibilitatea ocupării prin concurs a posturilor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice

palatul_parlamentuluiPotrivit raportului comun al Comisiilor pentru administraţie publică şi pentru muncă, propu­nerea legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri privind asi­gurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de mo­tive, reglementarea „posi­bi­lităţii ocu­pării prin concurs/examen a pos­turilor din cadrul tuturor instit­u­ţiilor şi autorităţilor publice cen­trale şi locale conform principiului «unu la unu» (la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat – n.r.), fără existenţa precondiţiei obţinerii vreunui aviz favorabil din partea Guvernului”. „Ocuparea posturilor vacante prin con­curs/exa­­­men se face pe baza apro­bărilor justificate ale ordona­to­rilor principali de credite ai bu­getelor unităţilor administrativ teri­to­riale, cu condiţia încadrării în pla­fonul cheltuielilor de personal apro­bat prin buget şi a respectării prevederilor anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi com­pletarea Legii nr. 273/2006 pri­vind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor mă­suri financiare, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în propunerea legislativă.
Comisiile pentru administraţie publică şi pentru muncă au dat raport de respingere, dar plenul Senatului a adoptat propunerea legislativă. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri pri­vind asigurarea funcţionalităţii ins­ti­tu­ţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale a fost iniţiată de mai mulţi parlamentari UDMR, iar Se­natul este prima cameră sesi­za­tă. (Agerpres)