SCHIMB DE EXPERIENȚĂ educațional între Rm. Vâlcea și Ljubljana


În săptămâna 28 februarie – 4 martie, o echipă de la Grădinița cu program prelungit Cozia și una de la Grădinița cu program prelungit Nord2 din Râmnicu Vâlcea au participat la o mobilitate în Ljubljana – Slovenia. Mobilitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului Erasmus+ „Life Steps”. Ce presupune acest proiect? Este vorba de oportunităţi pentru personal didactic și nedidactic de dezvoltarea profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici. Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv învăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar. Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin participarea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi realizate: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat şi sau activităţi de job-shadowing).
În acest context, grădinița gazdă, Modra Pikica, a prezentat aspecte specifice propriei activității educaționale.
Modelul pedagogic Montessori pune copilul în centru! La începutul anilor 1900, dr. Maria Montessori a elaborat această metodă educaţională, pe baza observaţiilor sale ştiinţifice asupra comportamentului copiilor. Având cunoştinţe solide în materie de pedagogie, antropologie şi psihiatrie, ea a dezvoltat ideea că fiecare copil se naşte cu un potenţial unic ce trebuie valorificat, copilul nefiind doar un „vas gol” care aşteaptă să fie umplut. Astfel a luat fiinţă o metodă de autoeducaţie şi dezvoltare care se bucură de recunoaştere în toată lumea. Acest sistem atribuie copiilor anumite responsabilităţi şi îi ajută să îşi dezvolte stilul personal de acumulare a cunoştinţelor, timp în care educatorii acţionează ca un ghid care le încurajează şi le faciliteaza acţiunile. Un principiu esenţial al educaţiei Montessori este că educatorul trebuie să fie în permanenţă atent la ce face copilul şi nu invers. Materialele speciale şi modul în care acestea îi sunt prezentate invită şi lasă copilului să aleagă numai acele activităţi care îi incită interesul personal. Sub îndrumarea educatorului, copiii dintr-o clasă Montessori acumulează cunoştinţe făcând propriile lor descoperiri. Sunt astfel încurajate concentrarea, motivaţia, autodisciplina şi dragostea pentru învăţătură.