Şase mame cu nouă copii, în Centrul Maternal


Copii cu copii, şi nu numai, sunt adăpostiţi în Centrul Maternal Troia­­nu, loc unde învaţă să se descurce singure şi unde li se oferă şansa unei viaţi mai liniştite. Spunem copii cu copii deoarece aici întâlnim şi minore care au dat naştere unor copii şi, din diverse motive, au ajuns în Centru. În principal e vorba de faptul că fetele au fost alungate de părinţi sau nu au fost acceptate de concubini, uneori aceş­tia punându-le să aleagă: ei sau co­piii. Pentru a nu-şi abandona copiii, asis­­­tenţii sociali au luat imediat legătura cu ti­nerele mame şi le-au sfătuit să se adă­postească în Centrul Maternal. Aici, acestea beneficiază de toate condiţiile şi sunt ajutate fie să se reintegreze în familia naturală, fie să-şi găsească o locuinţă şi un job. În prezent, Centrul Maternal adăpos­teş­te şase mame cu nouă copii. Toto­dată, în centrele de tip rezidenţial sunt 475 de copii, iar în cele de plasament, 233. Zece copii cu handicap din centrele de plasament au plecat la recuperare în Franţa. În prezent, în centrele de plasament sunt înregis­traţi 161 de copii cu handicap.