Sărbătoarea Imnului, în conştiinţa tuturor


Sărbătoarea Imnului Naţional a marcat, împreună cu Referen­dumul, acest week-end vâlcean. Printre VIP-urile care s-au exprimat pe tema acestei zile, am remarcat câteva: „Râmnicul se identifică cu această sărbătoare și cred că nimeni nu mai poate concepe municipiul nostru fără acest eveni­ment deosebit.” – Emilian Frâncu, primarul Râmnicului. „Deșteaptă-te române! Este un îndemn, o chemare la responsabilitate civică, un îndemn ca românii să-și hotă­rască singuri soarta” – Valeriu Zgo­nea, preşedintele Camerei Depu­taţilor.

„Imnul nostru național repre­zintă și animarea sentimentului de mândrie locală, cea care ne poartă cugetul și trăirile spre sentimentul de deșteptare națională” – Ion Cîlea, preşedinte CJ Vâlcea.

„Cântecul pe care îl sărbătorim aici, în Zăvoiul Râmnicului, este cel care ne-a îmbărbătat strămoșii  și a înaripat patriotismul înaintașilor. Acest cântec a fost cel care a condus națiunea română, perma­nent, pe drumul modernismului” – Mircea Nadolu, prefectul judeţului Vâlcea.