ȘANTIERELE DIN VÂLCEA, verificate în cadrul unei campanii naționale


Acțiunea desfășurată în toată țara își propune să verifice modul în care sunt sau nu respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor
Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea ne-au anunțat că, în activitățile desfășurate în domeniul construcțiilor, lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale sau foarte grave. Din Buletinul statistic al anului 2020, domeniul construcții clădiri (cod CAEN 41) ocupă poziția a doua, cu 321 accidentați, reprezentând 7,3% din totalul accidentaţilor din economia naţională, iar domeniul lucrări speciale de construcții (cod CAEN 43) ocupă locul nouă, cu un număr de 119 de accidentaţi, reprezentând 2,7% din totalul accidentaţilor din economia naţională.
În ceea ce privește numărul de accidentați mortal, în domeniul construcții clădiri au fost 24, reprezentând 16,8% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională, iar în domeniul lucrări speciale de construcții – au fost șapte accidentaţi mortal, reprezentând 4,9% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională.
„Numărul de accidente de muncă înregistrat în sectorul construcțiilor şi gravitatea acestora au determinat continuarea și în anul 2022 a acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care angajatorii realizează, în şantierele temporare şi mobile, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă”, au transmis cei de la ITM Vâlcea.

Obiectivele campaniei

• creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații etc;
• încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
• îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate;
• promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Urmează aproape trei luni de acțiuni

Campania națională se încheia în ultima lună a acestui an și va cuprinde următoarele etape:
• mediatizarea, informarea, conștientizarea privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și organizarea de dezbateri/instruiri cu principalii actori din județ cu activitate în acest domeniu;
• acțiuni de control la angajatorii din domeniul țintă al campaniei, pentru a verifica modul de implementare a măsurilor necesare asigurării securității și sănătății lucrătorilor.
„În trimestrul III al anului 2022, în județul Vâlcea au fost efectuate controale la 18 unităţi economice. Au fost constatate 48 de neconformităţi pentru care au fost aplicate 48 sancţiuni contravenţionale, din care patru amenzi în valoare de 32.000 lei și 44 avertismente”, a precizat Livia Elena Nicolae – inspector de muncă în cadrul ITM Vâlcea.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea