„Rectificarea bugetară o să fie pozitivă pentru agricultură”


vladoiu_aurel3

• afirmă deputatul Aurel Vlădoiu

Apicultorii vor beneficia de un ajutor de minimis pentru a compensa pierderile înregistrate în acest an din cauza ploilor, iar în agricultura ecologică fondurile vor fi suplimentate tot printr-o schemă de minimis. „Vor fi două ajutoare de minimis, unul pentru agricultura ecologică şi altul pentru apicultură. În acest an, apicultorii au fost foarte afectaţi de ploile abundente, iar în agricultura ecologică vrem să suplimentăm fondurile. Aceste două scheme de minimis se adaugă celorlalte două pe care le-am avut, adică cele cu sere şi solarii şi cele pentru tancuri de răcire”, declară deputatul Aurel Vlădoiu.
Potrivit informaţiilor de la Ministerul Agriculturii, deputatul Vlădoiu spune că agricultura va beneficia de mai mulţi bani la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, care va avea loc până la finele lunii septembrie. „Rectificarea o să fie pozitivă pentru agricultură. Va fi deblocată rezerva de 10% prevăzută pentru cheltuieli bugetare, ceea ce înseamnă peste 200 de milioane de lei şi alte câteva milioane pentru câteva măsuri ce vor fi luate, respectiv pentru cele două scheme de minimis”, a mai spus Aurrel Vlădoiu.
Potrivit proiectului de HG privind acordarea de plăţi suplimentare exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, bugetul total estimat al schemei este de 10,6 milioane lei, iar numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600. Durata schemei este prevăzută a se derula între 1 octombrie şi 31 decembrie 2014. Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis va fi de aproximativ 270 euro/exploataţie, respectiv echivalentul în lei a 1.180 lei/exploataţie pentru cei care deţin între 0,30 ha şi 5 ha, inclusiv, şi de aproximativ 192 euro/exploataţie, respectiv echivalentul în lei a 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile din categoria 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.
Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarului începând cu data de 1 noiembrie 2014. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă beneficiarilor prevăzuţi în schema pentru cheltuielile suplimentare efectuate de aceştia, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai – iunie 2014, în cuantum de până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziţia hranei necesare menţinerii efectivului de familii de albine, dar nu mai mult de 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până la 75 familii şi până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziţia hranei necesare menţinerii efectivului de familii de albine, dar nu mai mult de 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 familii.