„Rechinii imobiliari” s-au năpustit asupra vilelor şi pământurilor RA-APPS


• premierul Ponta spune că Guvernul nu e agenţie imobiliară • sute de vile şi apartamente de protocol au fost scoase la vânzare • complexul Cindrelul este, la prima strigare, prea scump • un teren de peste 15.000 mp şi anexele vilei de la Bujoreni aşteaptă „peţitorii”


Nu cu mult timp în urmă, prin ordonanţă de urgenţă, Cabinetul Ponta a modificat şi completat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative. În acest context, premierul Victor Ponta a declarat: „Hai să stabilim cine beneficiază în România de locuinţă de serviciu: miniştrii, cei egali cu miniştrii şi, eventual, secretarii de stat. Sunt cam mulţi asimilaţi, recunosc, sunt o mulţime de oamenii din diverse instituţii (…) Guvernul nu e agenţie imobiliară. Orice Guvern, bănuiesc, din lume are câţiva demnitari, nu prea mulţi, dar le stabilim rangul, consilier prezidenţiali care e la rang de ministru, pentru ăştia ţin 20, 30, 50 de apartamente şi din cele Dumnezeu ştie câte vile de protocol ţinem zece vile ca preşedintele, preşedintele Camerei, al Senatului, primul-ministru să meargă la Neptun, la Predeal sau la Covasna, dacă e cazul, zece vile, restul absolut toate celelalte să le vindem”.

Statul poate fi păcălit. Cum s-a întâmplat de nenumărate ori

În expunerea de motive a prezentei ordonanţe se arată motivele care au dus la această „mişcare” cu efecte dezastruoase, credem noi, pentru patrimoniul naţional. Deşi premierul Ponta a spus clar că Guvernul nu se va transforma în agenţie imobiliară, există un mare risc în acest sens şi, mai mult de-atât, agenţia imobiliară ar putea ieşi „gaură” Dar iată motivaţia: „Având în vedere necesitatea eficientizării activității Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», prin eliminarea pierderilor și crearea condițiilor  pentru creșterea veniturilor regiei; luând în considerare cerința punerii de acord cu realitățile pieței imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», precum si pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea  procedurii de vânzare a acestor imobile, cerință care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate; luând în considerare necesitatea reabilitării și reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinație aparținând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alți factori, la creșterea atractivității pentru zonele de interes turistic; având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în continuarea și agravarea procesului de degradare și chiar distrugere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”.

Imobilele pot fi vândute şi cu 30% mai ieftin decât preţul de pornire al licitaţie

Parcurgând textul ordonanţei, observăm că RA-APPS nu este lăsat de izbelişte de legiuitor, ci „prin derogare de la prevederile art. 8 alin.(2) din Legea nr.500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. – A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin.(1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru lucrări de modernizări și investiții la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice și pentru întreținerea bunurilor mobile  aflate în domeniul public sau privat al statului și administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»”. Iniţiatorii acestei OUG s-au asigurat că nu vor exista persoane care să „fenteze” licitaţiile prin următorul alineat: „Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A.-A.P.P.S. înregistrate în evidențele contabile ale regiei la data înscrierii la licitaţie”. Dar legiuitorul nu a fost la fel de drastic şi-n privinţa derulării licitaţiei: „Art. 8. – (1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă la nivelul prețului de pornire al licitației stabilit potrivit art. 4. (2) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 10% mai mic față de cel stabilit conform art.4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului. (3) În cazul în care cea de a doua licitație  a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 20% mai mic față de cel stabilit în condițiile art.4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului. (5) În cazul în care cea de-a treia licitație  a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât prețul stabilit conform art.4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului”.

Cine cumpără spaţiile – anexe şi terenul de 15.678 mp de la Bujoreni?

Sucursala de Reprezentare şi Protocol Băile Olăneşti deţine şi terenuri nu doar în judeţul Vâlcea, ci şi în Sibiu şi Caraş Severin. Pe seama prevederilor OUG mai sus – amintite, SRP va scoate la vânzare Vila Belvedere (4.544 mp teren aferent) din Băile Herculane, Vila Livia (7.651 mp teren aferent) din Băile Herculane, Complexul Cindrelul (1.211 mp teren aferent) în staţiunea Păltiniş şi spaţiile – anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent (15.678 mp) din Râmnicu Vâlcea. Din câte am aflat, cele două „locaţii” din Băile Herculane sunt „acontate” deja omului de afaceri Marius Vizer, un afacerist controversat, fost „client” al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În privinţa Cindrelului, preţul de pornire al licitaţiei (aproximativ 4 milioane euro) nu este, deocamdată, atractiv pentru cineva, dar pentru anexele şi terenurile de la Bujoreni sigur se vor găsi clienţi. Şi, suntem convinşi, la preţuri „de protocol”!