Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu


UAT COMUNA DICULESTI, Județul Valcea este beneficiar al proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu”, Cod SMIS 122486, depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/Apel dedicat învățământului obligatoriu.
Contractul de finanțare a fost semnat in data de 18.03.2019 intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Diculesti, in calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului „Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu” îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Scolii Gimnaziale Babeni-Oltetu, pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, precum accesul la un proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational în conditii corespunzatoare.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea unei unități de învățământ, respectiv Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu din Comuna Diculesti, județul Valcea.
Rezultatele proiectului la finalul perioadei de implementare vor fi:
 1 infrastructura educațională reabilitata pentru educația preșcolară-respectiv Scoala Gimnaziala Babeni Oltetu din Comuna Diculesti.
Grupul țintă al proiectului este format din:
176 de copii participanți la procesul educațional in unitatea de infrastructura școlară;
 Personalul didactic;
 Părinți;
 Personalul administrativ care își desfășoară activitatea in cadrul unității.
Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2018- 28.02.2021, iar contractul de finanțare a fost semnat in data de 18.03.2019.Valoarea totala a proiectului este de 3.625.647,10 lei, din care valoare eligibila este de 3.505.724,80 lei, asistenta financiara nerambursabila din FEDR este de 2.979.866,09 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 455.744,21 lei. Contribuția UAT Comuna Diculesti este de 70.114,50 lei la cheltuielile eligibile. Valoarea neeligibila a proiectului este de 119.922,30 lei.
Beneficiar: UAT COMUNA DICULESTI, Județul Valcea
Persoana de contact: Armand-Costinel Cupareanu – Primar, Manager de proiect