PROIECT PNRR DE 160 MII EURO depus pentru Grădiniţa Costeşti


Primăria Costeşti anunță că a depus recent un proiect pentru accesarea de fonduri prin PNRR în vederea unei investiţii majore constând în izolaţie exterioară, schimbare instalaţie electrică şi termică, acoperiş, pardoseală pentru grădiniţa celor 32 de micuţi din localitate. Potrivit conducerii administrative, valoarea dosarului este de 160 mii euro cărora li se adaugă şi alte 50.000 euro pentru două staţii de încărcare a autovehiculelor electrice.
„Dosarul nostru a fost depus zilele trecute pe Componenta 10, Fondul Local din cadrul PNRR unde sunt prevăzute ca obiective: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean cât ş asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale prin investiții precum: Mobilitatea urbană durabilă, Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă, Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ (Îmbunătățirea calității locuirii), Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către UAT-uri, Crearea cadrului de politici pentru o transformare urbană durabilă, Crearea cadrului de politici pentru o transformare rurală durabilă: instituirea consorțiilor administrative în zone rurale funcționale, Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor”, explică Toma Peștereanu, şeful administraţiei costeştene.