Procesiune istorică la Racovița


Sâmbătă, 28 februarie 2015, la Sfânta Mănăstire Blănoiu, cu hramul “Pogorârea Sfântului Duh”, din comuna Racovița, va avea loc un eveniment, duhovnicesc deosebit. De la ora 9.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, de un sobor de preoți și diaconi, iar de la ora 12.00, va avea loc procesiunea cu icoana Maicii Domnului “Paramythia”. Pictată după originalul grecesc și îmbrăcată în argint, icoana a fost dăruită Mănăstirii Blănoiu de părintele Ioan Comăneci. Procesiunea cu icoana Maicii Domnului va fi condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Icoana Maicii Domnului numită “Paramythia”, adică “Mângâietoarea” sau “Ocrotitoarea”, este o icoană făcătoare de minuni păstrată în Mănăstirea Vatoped, din Sfântul Munte Athos. Această icoană este, de fapt, o frescă din secolul al XIV-lea care s-a aflat, mai întâi, în pridvorul bisericii mari. După săvârșirea unei mari minuni, ea a fost strămutată în interiorul bisericii, într-un paraclis închinat ei. Această icoană este legată de o minune în urmă căreia Maica Domnului și Pruncul Iisus și-au schimbat poziția corpului. Este o icoană nefăcută de mână omenească, deoarece s-a săvârșit în forma actuală prin harul lui Dumnezeu, după intervenția minunată a Maicii lui Dumnezeu pentru ocrotirea mănăstirii. Exista, în trecut, obiceiul ca, ieșind monahii din biserică, după săvârșirea slujbei de dimineață, să se închine fiecare la icoana Maicii Domnului din privdor și, tot acolo, starețul să dea portarului cheile de la poarta cea mare a mănăstirii, închisă peste noapte. În data de 21 ianuarie 1320, când starețul a dat portarului cheile, icoana Maicii Domnului, pictată pe zidul bisericii, s-a însuflețit deodată, iar Născătoarea de Dumnezeu a zis cu voce tare: “Nu deschideți astăzi porțile mănăstirii, ci urcați-vă pe ziduri și alungați mai întâi pirații care stau ascunși sub ziduri!” Atunci, îndată, Pruncul Iisus și-a întins mâna și a acoperit gura Maicii Sale, în semn de tăcere, zicând: “Nu, Maica Mea, nu le spune. Lasă-i să fie pedepsiți, după cum merită, căci și-au lăsat neîmplinite datoriile lor călugărești!” Atunci, cu îndrăzneală de maică, Născătoarea de Dumnezeu a îndepărtat mâna Pruncului, coborând-o de la gura sa, și, îndreptându-și capul spre dreapta, a zis starețului a doua oară: “Nu deschideți astăzi porțile mănăstirii, ci urcați-vă pe ziduri și alungați mai întâi pirații!” Apoi, a continuat: “Luați aminte și pocăiți-vă, căci Fiul meu s-a mâniat pe voi!” Apoi, a zis iarăși: “Astăzi, nu deschideți porțile mănăstirii”. După această minunată descoperire a milei Născătoarei de Dumnezeu către oameni, icoana în frescă de pe zidul mănăstirii a rămas în poziția aceea, diferită de cea dintâi zugrăvire, spre aducere aminte. Chipul Fecioarei a rămas plin de blândețe și de mila, în timp ce chipul Pruncului a rămas cu o mișcare aspră, de Drept Judecător. De atunci și până astăzi, călugării din Mănăstirea Vatoped îi mulțumesc cu lacrimi Maicii Domnului pentru ajutorul primit în tot ceasul. În fiecare vineri, în paraclisul unde se află icoana, se săvârșește Sfânta Liturghie, iar Paraclisul icoanei se cântă în fiecare zi. Candela de lângă icoană luminează neîncetat chipul închinătorilor. Există obiceiul ca tunderile în călugărie să fie săvârșite în acest paraclis, înaintea Maicii Domnului.