Primul cotidian privat, independent, din România postdecembristă – la vârsta maturității 10.000 de zile împreună


Bună dimineața, Curierul de Vâlcea!

Dragi vâlceni, dragi cititori de pretutindeni, astăzi ziarul nostru de suflet și de mare iubire trece pragul unei vârste scăldată în lumina binecuvântată de bunul Dumnezeu: 10.000/ zece mii/ de zile de la apariția primei sale ediții. În atâția ani, în atâtea zile nu am insistat să impunem, ci să propunem idei, teme și soluții care, dacă s-au socotit potrivite, au fost preluate, uitându-se chiar de autorii lor sau de locul de unde au venit; unele au și devenit „folclor”.
„Curierul de Vâlcea” a fost și rămâne o tribună a adevărului – „Orice adevăr merită citit!” fiind deviza sa de fiecare zi – slujindu-i pe vâlceni cu credință și întreținându-le mândria că fac parte din vechea țară a lupilor getici, parte a României Mari, care își vede de ale ei și care nu va abdica niciodată, cât va exista pământul, de la principiile care o guvernează: stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Am promovat permanent în paginile ziarului „Curierul de Vâlcea” statul de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, sub flamura căreia l-am fondat în urmă cu zece mii de zile.
Dar nu ne-am oprit numai la o astfel de tematică, nu ne-am aplecat doar asupra lucrurilor bune, asupra laudelor și aplauzelor. Am fost virulenți față de corupţia scandaloasă, existentă nu atât în masa populaţiei (dar şi aici!), cât mai ales la vârf. Din păcate, corupția este și la ora de faţă cel mai grav impediment în drumul nostru spre civilizație și bunăstare, spre adevărata democrație, care are ca fundament (doar) arta de a favoriza pe toată lumea. S-au luat şi se iau, ce-i drept, o serie de măsuri pentru stăvilirea corupției. Fenomenul, însă, nu se lasă stârpit, nici stăvilit, adesea nici diminuat. Ni se mai reproşează, ceea ce iarăşi constituie o frână demnă de luat în seamă în tentativa României de a sta cu fruntea sus la masa rezervată statelor civilizate, un anume spirit de indisciplină, o aplecare (nativă, spun unii) spre anarhie, spre dezordine și chiul, elemente ferm repudiate în paginile cotidianului „Curierul de Vâlcea”.
Sigur, democraţia prost înţeleasă a favorizat susmenţionatele defecte de conştiinţă şi de comportament, dar nu e mai puţin adevărat că, atunci când românului i s-au creat condiţiile unei munci corecte şi răsplătite, acesta a dat dovada unui muncitor evoluat, prob, onest, harnic şi intrepid, cu nimic mai prejos de colegii lui din ţările Uniunii Europene. O demonstrează şi cele cinci milioane de români (cifra poate fi chiar mai mare) care muncesc în străinătate, cu deosebire în țările din spațiul Schengen, unde s-au făcut, în marea lor majoritate, cunoscuţi, stimaţi şi respectaţi. Românii care s-au întors acasă au adus cu ei experienţa muncii din Occident, cu rigorile ei atât de drastice, dar şi cu împlinirile ei. „Curierul de Vâlcea” a promovat această experiență, ca o şcoală la care se pot forma tinerii de azi ai României de mâine.
„Curierul de Vâlcea” va merge, în continuare, pe același drum al adevărului, cinstei, onestității și corectitudinii, rugându-ne îndurărilor Mântuitorului nostru și preacuratei Maicii Sale să traversăm și de-acum încolo alte mii de zile până la viitorul cerc pe care îl vom cresta pe răbojul vieții ziarului, de care ne leagă multă iubire. Dintr-un Râmnic scăldat într-un soare cum nu l-am mai văzut de mult atât de fericit, vă dorim, dragi cititori și iubiți vâlceni, oriunde vă aflați, să aveți parte de-acum încolo de toate gândurile bune cu care treceți pragul fiecărei zile, de tot binele din lume, de sănătate, că e mai bună decât toate!
LA MULȚI ANI, „CURIERUL DE VÂLCEA”!