Primarul Peștereanu caută cadastrist la Costești!


Comuna Costești caută de zor un cadastrist pentru a lucra în cadrul Programului Național de Cadastrare Gratuită. La data de 30 iunie 2016, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. Principalele prevederi ale actului normativ vizează cadastrarea terenurilor din extravilan, adică a terenurilor agricole, dar nu numai. Concret, actul normativ prevede că sumele aferente cadastrării proprietăţilor situate în extravilan vor fi achitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), însă primăriile care nu au imobile în extravilan, pot beneficia de realizarea gratuită a cadastrului şi pentru proprietăţile din intravilan. Dar, acest lucru se va întâmpla doar după ce primăriile vor încheia un protocol cu ANCPI, după care, în localitățile respective, va putea începe, efectiv, procedura prevăzută de Programul Național de Cadastru si carte funciară.
Potrivit legii, în toate aceste localități, primăriile sunt obligate să tipărească şi să distribuie materiale informaţionale (pliante, postere) și să organizeze cel puţin două runde de întâlniri de informare cu locuitorii. Prima rundă se va organiza înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului. De asemenea, primăriile sunt obligate să organizeze cel puţin două puncte de informare, unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Potrivit ANCPI, la nivelul unei localități, întreaga procedură va dura între 12 și 18 luni. Durata este determinată de mărimea localității și de modul cum au fost aplicate legile proprietății. Finanțarea lucrărilor, inclusiv a actelor de succesiune, este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse.