Prima întâlnire în cadrul Proiectului „Tradiţiile satului vâlcean în mileniul III”


Vineri, 31 octombrie, de la ora 12.00, la Secţia Periodice – Legislaţie va avea loc prima întâl­nire din cadrul Proiectului „Tra­diţiile satului vâlcean în mileniul trei”. Participă elevii cla­selor a V-a şi a VI-a de la Şcoala Gimnazială Măgura-Mihăeşti, coordonaţi de prof. Ioana Stăn­cuţ, prof. Lăcrămioara Bălan, prof. Elena Duţă, prof. Aurora Un­gureanu, prof. Adela Bobo­acă, prof. Alexandru Nălbitoru, elevii Şcolii Gimnaziale Lăpu­şata coordonaţi de prof. Taniuşa Iordache şi Cornelia Zanfirache şi elevii clasei a X-a G de la Colegiul Energetic, coordonaţi de prof. Mihaela Udrea. Elevii şco­lilor gimnaziale din mediul rural vor prezenta tradiţiile, por­tul, dansul şi reţete culinare spe­cifice comunei respective. Liceenii vor fi împărţiţi în două echipe, vor crea un clip publicitar şi un logo pentru comunele parti­cipante.

Concursul Naţional de Lectură „Bătălia cărţilor”, la final

bilbioteca_judeteanaBiblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Valcea organizează sâmbătă, 1 noiembrie 2014, în­ce­pând cu ora 9.00, la Secţia Periodice-Legislaţie, finala CONCURSULUI NAŢIONAL DE LECTURĂ BĂTĂLIA CĂR­ŢI­LOR, competiţie al cărei scop este stimularea lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor. Acest concurs se desfasoara sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi este organizat în mai multe biblioteci publice din ţară. Prin acest con­curs au fost popularizate cărţile de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor, s-a pus accent pe însuşirea de către participanţi a competenţelor de lectură: înţe­legerea textelor literare, capaci­tatea de a reflecta asupra aces­tora, de a formula opinii, argu­mente şi interpretări proprii. La dezbaterea finală care va avea două secţiuni, vor participa copiii cu vârste cuprinse între 11-13 ani şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-18 ani de la şcolile din oraş.