Poate lua „CEL MAI FRUMOS JUDEȚ DIN ROMÂNIA” Premiul European pentru Peisaj?


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Culturii anunță organizarea unui concurs de selecție a proiectului care va reprezenta România la cea de-a VIII-a ediție a „Premiului European pentru Peisaj” (2022-2023). Fiecare stat poate depune o singură candidatură la Secretariatul General al Consiliului Europei. Premiul poate fi atribuit: autorităților locale și regionale, precum și structurilor lor asociative; structurilor de cooperare teritorială ale autorităților administrațiilor publice locale, respectând condiția ca unitatea peisagistică, vizată de proiect, să fie gestionată în comun de membrii acestora; organizațiilor neguvernamentale care au avut contribuții semnificative în acest domeniu.
Consiliul Europei caută proiecte exemplare, prin care au fost puse în practică măsuri de protecție, management și/sau amenajare a peisajelor. Concursul de selecție a dosarelor se va desfășura pe baza procedurilor și criteriilor stabilite prin Rezoluția CM/Res (2008)3, adoptată de Comitetul de Miniștri la 20 februarie 2008. Rezultatul acestui demers va fi înaintat Secretariatului General al Consiliului Europei.
Pentru înscrierea în concursul de selecție este necesară transmiterea dosarului de candidatură, completat în limba engleză sau franceză, în format electronic la adresa de e-mail alina.huzui@mdlpa.ro, până la 31 octombrie 2022. Condițiile participării la această competiție sunt ca proiectul să fi avut ca scop protecția, gestiunea sau amenajarea peisajului și să se fi finalizat cu cel puțin 3 ani înainte de data depunerii proiectului în cadrul prezentei proceduri de selecție. În plus, acordarea premiului de către Consiliul Europei ține cont ca aceste intervenții să fi avut un efect de lungă durată, astfel încât să poată reprezenta exemple de bună practică la nivel european.