PNDR – Ghid Măsura 123


legumeAPDRP a publicat versiunea actualizată a Ghi­dului Solicitantului pentru Măsura 123 – „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, PNDR. Acest lucru a fost realizat pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonduri europene neram­bur­sa­bile care până la data începerii sesiunii pentru depu­nerea de proiecte (1–31 martie 2011) vor avea timp să-și întocmească proiectele cât mai corect. Pen­tru a se evita dezangajarea de fonduri, în mo­mentul depunerii proiectelor de finanțare nerambur­sa­bilă, solicitanților de fonduri le vor fi cerute docu­men­te care să ateste capacitatea și sursele de cofi­nanțare încă de la depunerea Cererii de Finanțare. De asemenea, în cadrul etapei de verificare a eligi­bilității proiectelor depuse, a fost introdus un punct de verificare a situațiilor în care solicitanții creează condiții artificiale pentru obținerea finanțării de la APDRP, depășind astfel intensitatea sprijinului (cofi­nanțării). O altă modificare a Ghidului Solicitantului constă în mărirea punctajelor la criteriile de selecție pentru sectoarele prioritare și formele asociative care vor depune cereri de finanțare nerambursabilă. Ca o consecință, au fost micșorate punctajele pentru procesarea materiei prime sau a produselor ecolo­gice, punându-se accent pe dezvoltarea de capa­ci­tății de procesare în cadrul căreia sectoarele prio­ri­tare vor avea întâietate la punctare. În cazul acti­vi­tăților de depozitare, capacitatea trebuie să fie mai mare decât capacitatea de producție a exploatației agricole a solicitantului (cantitate materie prima din producție proprie) pentru a se asigura demarcarea între activitatea de depozitare din cadrul Măsurii 123 și cea din cadrul Măsurii 121 – „Modernizarea exploa­ta­țiilor agricole”. Activitatea de depozitare din cadrul Creșterii valorii adăugate a produselor agricole și forestiere (Măsura 123) prevede și ope­rațiuni către terți prin asigurarea managementului de de­pozitare. Începând cu această publicare a Ghi­du­lui Solicitantului, potențialii beneficiari au acces și la Fișele de verificare a cererilor de finanțare precum și la Manualul de proceduri de evaluare și selectare a Cererii de Finanțare pentru Măsura 123. Astfel, toți cei interesați vor putea urmări mult mai ușor și în condiții de totală transparență modul în care proiectul este verificat și evaluat de către APDRP.