Pentru al șaptelea an consecutiv, Noaptea muzeelor ajunge în Vâlcea


În noaptea dinspre 14 spre 15 mai 2011 se va desfășura cea de-a VII-a ediție a „Nop­ții europene a muzeelor”, manifestare plasată sub înaltul patronaj al Consiliului Europei și al UNESCO, ca și al ICOM, la care sunt invitate să participe toate țările mem­bre ale Consiliului Europei. De aseme­nea, trebuie menționat faptul că, în data de 18 mai, Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) organizează Ziua Internațională a Muzeelor, apro­pierea dintre cele două eve­ni­mente fiind deosebit de importantă în sti­mularea interesului publicului larg asupra bo­găției și diversității patri­moniului cultural na­țional și euro­pean. În cadrul evenimen­tu­lui se creează ocazia unică pentru fiecare mu­zeu participant să se afirme ca spațiu de descoperire, de împărtă­șire, de schimb și de creație, pentru a atrage numeros public, inclusiv tineri. Manifestarea își propune, ca și la edițiile precedente, să asigure intrarea gratuită la colecțiile mu­zeale pentru a per­mite publicului descoperirea și conștien­ti­za­rea valorilor culturale, precum și crește­rea acce­sului la cultură, prin des­chiderea por­ților muzeelor. Numărul tot mai mare de vizitatori și de instituții participante, cumu­late, dau evenimentului o reală dimen­siune comunitară și europea­nă, deoarece cu toții beneficiază de limbajul unanim recunoscut al culturii. Toate instituții muzeale, dar nu nu­mai, sunt invitate să participe la acest eveniment prin deschiderea porților și prezentarea de programe speciale.