Pedagogicul dă start concursului „Memorialul Niculae Vlădulescu”


Pe data de 20 mai, Inspec­toratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” și Școala Gim­nazială Nr. 5 Rm. Vâlcea or­ga­nizează Concursul Interjudeţean de Matematică „Memorialul Ni­cu­lae Vlădescu”, ediţia a IV-a, adresat elevilor din clasele II-IV și V-VIII.
Concursul se desfășoară la C.N.I. „Matei Basarab” și constă într-o probă scrisă cu durata de 2 ore. Programa pentru concurs reprezintă materia anilor ante­riori, plus materia parcursă până la data concursului.
Fiecare profesor poate par­ticipa cu 2 elevi/clasă. Elevii vor fi însoţiţi de 1-2 profesori care pot participa la corectarea lucră­rilor. Porgramul concursului este următorul: ora 08.30 – festi­vi­ta­tea de deschidere, ora 09.30 – 11.30 – susținerea rpobei de con­curs, ora 12.30 – 17.00 – co­rec­tarea lucrărilor, ora 17.30 – afi­șarea rezultatelor, ora 18.00 – festivitatea de premiere.
Datele ne-au fost furnizate de către directorul colegiului, Da­niela Elena Calotă.