Păsat îi dă replica lui Grigore: „Nu înțelege legea!”


În scandalul revocării din AGA CET Govora, consilierul Grigore s-a lansat într-o tiradă personală la adresa conducerii PNL iar Gheorghe Păsat a venit cu un comunicat acid la adresa avocatului: „Referitor la afir­­maţiile consilierului judeţean Grigore Petre şi pu­bli­cate în mass-media, Consiliul Judeţean Vâlcea face ur­­mă­toarele precizări cu scopul de a informa corect cititorii publicaţiilor pe care le editaţi. De asemenea, pro­­cedăm astfel şi pentru a-l ajuta pe avocatul Grigore Petre să înţeleagă sensul dispoziţiilor, atât în ce priveş­te mecanismul administrativ al procedurii de vot în ca­drul şedinţelor Consiliului Judeţean, cât şi al prero­ga­tivelor pe care le-a avut ca reprezentant al AGA din partea acestei instituţii la S.C. CET Govora S.A.: Articolul 45 alin. (1) coroborat cu Articolul 98 din Legea 215/2001 stipulează regula generală potrivit căreia Consiliul Judeţean adoptă Hotărâri cu votul majorităţii con­si­lierilor judeţeni prezenţi la supunerea la vot a ac­tului administrativ respectiv; Cu privire la acuzaţia con­form căreia vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat a dez­in­­format organul deliberativ în expunerea de motive, ară­tând că, consilierul judeţean Grigore Petre, din po­zi­ţia de reprezentant al AGA la S.C. CET Govora S.A., a emis documente fără mandat din partea Consiliului Judeţean, vă solicităm să consultaţi documentul oficial care cuprinde expunerea de motive. Astfel, în material nu există nici o exprimare din care să rezulte aseme­nea acţiuni; Potrivit prevederilor Art. 9 lit. B din Con­trac­tul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, precum şi prevederilor Art. 2030 alin. (1) lit. a) şi 2031 alin. (1) din Codul Civil, mandatul consilierului judeţean Grigore Petre poate fi revocat oricând de către mandant, adică de către Consiliul Judeţean Vâlcea prin votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la adoptarea Hotărârii; Art. 2030 alin. (2) din Codul Civil reprezintă un alt element care justifică revocarea mandatului, deoarece Consiliul Judeţean Vâlcea nu i-a acordat, prin Hotărâre, consilierului judeţean Grigore Petre un mandat special pentru încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, aşa cum a înţeles domnul avocat Grigore Petre din textul de Lege. Ne exprimăm dezamăgirea faţă de faptul că, avocatul consilier judeţean Grigore Petre întâmpină dificultăţi în procesul de înţelegere a conţinutului articolelor de Lege şi sfidează buna-credinţă a mass-media, dezinformând jurnaliştii şi, implicit, pe cititorii acestora”.