Partidele au fost prinse „în ofsaid”!


„Doar 10 partide politice din cele 165 notificate au transmis, până în prezent, integral rapoartele de venituri şi cheltuieli, de audit şi situaţiile financiare anuale obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial”, a anunţat Autoritatea Electorală Permanentă. Conform unui comunicat al AEP, 31 de partide politice au transmis doar parţial raportările obligatorii, iar 10 partide politice au transmis declaraţii de inactivitate financiară sau declaraţii pe propria răspundere din care reiese că nu au avut venituri sau cheltuieli în anul precedent, fără a transmite şi raportările obligatorii completate cu valoare zero, încălcând astfel dispoziţiile legale prin care s-a instituit obligaţia publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, indiferent de cuantum.
„În data de 6 martie, AEP a transmis notificări celor 165 de partide politice înregistrate în Registrul fiscal privind obligaţia acestora de a transmite Autorităţii: raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2019, situaţiile financiare anuale, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent, toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 şi o copie a raportului de audit statutar efectuat asupra situaţiilor financiare anuale, în termen de 60 de zile de la data efectuării auditului, conform art. 45 alin. (2) din Legea 334/2006, în cazul partidelor politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit sursei citate. „Cele 165 de notificări transmise partidelor politice au fost publicate pe site-ul www.finatarepartide.ro. Pe acelaşi site pot fi consultate şi documentele depuse până în prezent”, mai informează AEP.