Noutăţi privind baremul TVA


• Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunţă creşterea de la 35.000 euro la 50.000 euro a pragului cifrei de afaceri sau al veniturilor peste care firmele locale sunt obligate să plătească TVA

Lidia Giosan spune că decizia a fost adoptată la 26 martie şi publicată la sfârşitul săptămânii trecute în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Hotărârea Consiliului vi­zează un plafon de 65.000 de euro la cursul de schimb valutar de la data aderării României la UE (apro­xi­mativ 3,3 lei pentru un euro); ast­fel, valoarea practică a plafonului la rata actuală de schimb (4,37 lei/euro) este de circa 50.000 de euro.

„Măsura intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial şi este valabilă până la finele anului 2014 sau până la implementarea unei noi directive europene privind pla­foa­nele de cifră de afaceri sub care firmele pot fi exceptate de la plata TVA. Intenţia Guvernului de a soli­cita UE creşterea acestui plafon a fost inclusă încă de la sfârşitul anu­lui 2010 în scrisoarea de inten­ţie con­ve­nită cu Fondul Monetar Inter­naţio­nal şi Comisia Euro­pea­nă. În docu­ment era menţionat că, odată cu aceas­tă modificare, Minis­te­rul Fi­nan­ţelor va introduce şi un sistem sim­­plificat de taxare pentru firmele cu afaceri sub plafonul de 50.000 euro”, ne-a mai explicat Lidia Giosan.