Notele mari la clasă și mici la Bac ridică semne de întrebare


elevi5• o serie de metodiști va lua parte la cursurile cadrelor didactice pentru a cunoaște metoda de predare • măsuri drastice pentru profesorii ai căror elevi au note de 9 la clasă și 5 la Bac

Gabriela Ene nu se lasă și este croită să facă ordine în sistemul de învățământ, indiferent de cine și cum greșește. Ne-am obișnuit deja ca șefa învățământului vâlcean să nu țină cont deloc de culoarea politică a vreunui director sau profesor, luând măsuri drastice acolo unde este cazul. Mai nou, condu­ce­rea Inspectoratului Școlar Județean așteaptă afișarea situației finale cu notele obținute la Bacalaureat de elevii clasei a XII-a și rezultatele din anul școlar 2010 – 2011. „Unde se const­ată că există diferențe foarte mari între nota obținută la Bac și cea obținută de elev în clasă, la aceeași materie, se vor lua măsuri. Dacă un elev a avut nota 9 la clasă și 5 la Bac si­gur există o problemă. Așa că am dispus ca profesorii acelor elevi să fie supravegheați la clase de metodiști”, declară ins­pectorul școlar șef IȘJ Vâlcea, Gabriela Ene. Precizăm că pes­te 2000 de elevi trebuie să susțină cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, fiind respinși la prima sesiune.