Noi fonduri pentru cercetare-dezvoltare


Normele privind acordarea anumitor stimulente fiscale urmează să fie actualizate, se arată într-un proiect lansat, recent, in dezbatere publică de către  Ministerul Finanţelor. Propunerea celor de la Finanţe vine după ce Guvernul a majorat, la începutul anului 2013, deducerea acordată la calculul profitului impozabil pentru activităţile de cercetare-dezvoltare.

Codul fiscal a fost modificat, în luna ianuarie 2013, prin OG nr. 8/2013, care a adus noutăţi importante la toate capitolele din cod, inclusiv la cel referitor la deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare.

Astfel, începând cu 1 februarie 2013, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă în proporţie de 50% şi nu de 20%, aşa cum era stabilit anterior.

În plus, aceste stimulente fiscale se acorda numai pentru activităţile care conduc la obţinerea de rezultate valorificabile de către contribuabili, efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

De asemenea, activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfăşurată de către contribuabili.

Noile dispoziţii mai stabilesc ca stimulentele fiscale se acordă separat pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfăşurat. Ca urmare a modificării Codului Fiscal şi a noutăţilor aduse la capitolul deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, normele de aplicare a reglementarilor nu mai sunt valabile.

Astfel, Ministerul Finanţelor a lansat, recent în dezbatere publică un proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Finanţelor Publice nr. 2086/2010 şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4504/2010, cu scopul de a corela normele de aplicare cu prevederile actuale ale Codului Fiscal.

Ce modificări aduce proiectul Finanţelor?

Proiectul propus de Finanţe aduce mai multe modificări la normele de aplicare aflate în vigoare, în aşa fel încât acestea să fie corelate cu prevederile actuale ale Codului Fiscal. Principalele schimbări sunt cele legate de procentul de deducere suplimentară, de condiţiile de acordare a stimulentelor fiscale şi de activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile.

Astfel, proiectul normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, propus de Finanţe, prevede ca procentul de deducere suplimentară pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil va fi de 50%, aşa cum este stabilit, în prezent, în Codul Fiscal. Potrivit normelor de aplicare aflate în vigoare, procentul de deducere este de 20%, fapt ce nu mai corespunde cu dispoziţiile Codului Fiscal.

De asemenea, documentul citat urmează să modifice prevederea referitoare la faptul că pot primi stimulente fiscale numai contribuabilii care realizează şi folosesc rezultatele cercetării strict în folosul propriu. Mai precis, contribuabilii ar putea valorifica rezultatele cercetării sub orice formă, menţionează noile reglementări. Proiectul de act normativ specifică, în mod clar, care contribuabili urmează să primească stimulentele fiscale. Mai exact, acestea s-ar putea acorda contribuabililor care: desfăşoară activităţi de cercetare dezvoltare, prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere, potrivit obiectului lor de activitate, în vederea valorificării; desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare printr-un acord de repartizare a costurilor în folosul unui grup, în situaţia în care şi acesta foloseşte liber rezultatele cercetării în activităţile sale; organizează centre de cercetare-dezvoltare şi din a căror activitate se obţin rezultate ale cercetării, care pot fi înregistrate în numele unei societăţi afiliate, în măsura în care contribuabilul respectiv obţine accesul liber la acestea, în scopul exploatării acestora în activitatea sa comercială, productivă sau de prestări servicii.

În plus, proiectul aflat în dezbatere publică menţionează că deducerea suplimentară urmează să fie acordată şi in situaţia desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi statelor care aparţin Spaţiului Economic European, aşa cum prevede Codul Fiscal. Această facilitate fiscală nu va mai fi limitată strict pentru acei contribuabili care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare numai pe teritoriul României, conform normelor actuale, ci ar urma să fie extinsă şi la nivelul activităţilor desfăşurate în UE şi Spaţiul Economic European.

Totodată, urmează să fie modificate şi prevederile legate de activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil, care nu mai corespund Codului Fiscal. Mai exact, activităţile eligibile ar urma să facă parte din categoriile celor de cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică, menţionează proiectul propus de Finanţe.

Reglementările actuale stabilesc că, pentru a fi eligibile pentru acordarea stimulentelor fiscale pentru cercetare-dezvoltare, cheltuielile trebuie să fie efectuate de contribuabili în scopul realizării de venituri.