„Nicule, tot mai vrei să pleci de lângă mine?!”


voicescu_cilea• anunţul despărţirii lui Nicolae Voicescu de PSD nu l-a lăsat fără replică pe şeful său care i-a răspuns cum a putut şi a ştiut mai bine: ASFALT
• prin intervenţia asupra unui drum care, ani la rând, i-a distrus nervii edilului din Fârtăţeşti, Cîlea trage nădejde că nu va pierde printre degete ploaia de voturi a celei mai mari comune din judeţ
• Cîlea include în super – oferta sa de aproape 40 de miliarde şi un coleg din USL, primarul liberal, Ştefan Marinescu din Roşiile

Anunţul

În urmă cu mai bine de o lună de zile, Nicolae Voicescu, primarul comunei Fârtăţeşti, îi înfigea o săgeata în inima preşedintelui Cîlea: „Sunt şanse de 85% să renunţ la apartenenţa politică! E o decizie strict personală asupra căreia am tot reflectat în această perioadă. Nu am nimic de reproşat nimănui, cu atât mai puţin domnului preşedinte Ion Cîlea care m-a ajutat de fiecare dată când i-am cerut ajutorul şi căruia am să-i port un respect deosebit toată viaţa. Vreau să plec din PSD cu fruntea sus, ca un bărbat, nu ca o mahalagioaică împroşcând cu noroi în stânga şi în dreapta. Dar, s-au adunat prea multe necazuri, atacuri, mizerii şi mojicii la adresa mea. Sunt un om simplu care-şi preţuieşte prea mult comunitatea, familia şi sănătatea pentru a mai îndura aceste porcării. De fiecare dată când trebuie dat un exemplu negativ, Voicescu de la Fârtăţeşti trebuie să fie primul. Că are mizerie în comună, că are sesizări, că una, că alta, mereu Voicescu! Nu contează anii pe care i-am petrecut muncind pentru localitate sau rezultatele, totul se rezumă la culoarea politică. Dacă e roşu, trebuie atacat. Dacă are şi 20 de sate în spate, trebuie doborât definitiv. Nu mai pot, efectiv! Nu sunt copil să nu leg săgeţile astea nesfârşite dinspre Vâlcea de culoarea mea politică. Ştiu că sunt vânat. Au fost ani când treaba asta mă bine dispunea, mă distram cu ei, cum se zice. Serios. Deschideam ziarele să văd cine mai murea de grija mea… Numai că vremea a trecut şi peste mine şi peste familia mea. Copiii mi-au crescut şi nu-mi mai permit să-şi vadă tatăl terfelit prin fel de fel de conferinţe de presă ori ziare. În plus, nici sănătatea nu mai e ce-a fost. Renunţ! Cu orice riscuri, îmi asum acest pas… Dacă voi vedea că sunt şanse de a ieşi primar şi din postura de independent, voi mai încerca o dată. Dacă nu, asta e… Oricum, eu mi-am făcut datoria cu vârf şi îndesat pentru comuna Fârtăţeşti şi pentru locuitorii ei!”

Replica

Convins că pierderea lui Voicescu şi a celor numai puţin de 20 de sate ale Fărtăţeştiului va aduce un dezastru în toată regula pentru anul viitor, Cîlea a aşteptat o lună pentru a înainta semnul suprem de bunăvoinţă pentru edili: ASFALTUL! Aşa că, ultima şedinţă a Consiliului Judeţean a consemnat şi marea reverenţă pe care liderul pesedist a simţit nevoia s-o facă spre Fârtăţeşti prin aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti – Roşiile, km. 8+525 – 11 +800, co­muna Fârtăţeşti, judeţul Vâl­cea”, faza „Studiu de fezabilitate”. În urmă cu câteva zile, a fost aprobată suma de 90.000 lei, pentru realizarea documentaţiei tehnico – economice, fazele expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, studii conexe şi pentru obţinerea avizelor şi acordurilor ce se vor prevedea în certificatul de urbanism, dar şi pentru următoarele faze de proiectare, pentru obiec­tivul de investiţii: „Modernizare DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti- Roşiile, km. 8+525 -11+800, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”. Drumul judeţean DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti – Roşiile are o lungime totală de 19,540 km. Acest drum traversează de la nord la sud comunele Roşiile şi Fârtăţeşti şi reprezintă pentru aceste comunităţi singura legătură directă atât între ele cât şi cu localităţile învecinate şi mai departe cu principalele centre administrativ-teritoriale ale jude­ţu­lui Vâlcea, cum ar fi oraşul Bălceşti, municipiul Dră­gă­şani şi municipiul Râmnicu Vâlcea, reşedinţă de judeţ. În prezent, starea drumului judeţean DJ 676A se prezintă astfel: pe tronsonul de drum cuprins între km. 0+000 – 6+000 se execută lucrări de modernizare, finanţate prin Programul privind rea­bilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumu­rilor de interes judeţean şi de interes local, aprobat prin HG nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; pe tronsonul de drum cuprins între km. 6+000 – 8+525 există o îmbrăcăminte bituminoasă de grosime mică; pe tronsonul de drum cuprins între km. 8+525- 11 +800 drumul este pie­truit; pe tronsonul de drum cuprins între km. 12+575 – 19+540 drumul este de pământ. Platforma acestui drum pe tronsonul pietruit respectiv, km. 8+525 – 11 +800, pe care sunt şi construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti, prezintă foarte mari degradări şi denivelări pe toată suprafaţa, fapt ce îl face imprac­ti­cabil în perioadele cu precipitaţii abundente, iar circu­laţia rutieră se desfăşoară cu mare greutate. Prin executarea lucrărilor de modernizare a acestui sector de drum judeţean, se dă posibilitatea locuito­rilor din zonă să beneficieze pe toată perioada anu­lui, de o desfăşurare fluentă şi în condiţii de siguran­ţă a traficului rutier, precum şi de facilităţile existente în centrele socio-culturale ale celor două comune.

Aceste lucrări mai sunt oportune şi necesare şi datorită îmbunătăţirii gene­rale a accesibilităţii şi legăturii cu prin­ci­palele localităţi ale judeţului cu posibilităţi de: creştere a numărului de vehicule zil­nice prin atragerea de turişti, investitori din domeniul agriculturii etc; creştere a ni­velului de deservire locală; creştere a volu­mului de mărfuri transportate cu asi­gurarea de potenţial de dezvoltare eco­no­mică; scăderea nivelului de poluare a ae­rului şi poluare fonică; economisirea de timp şi carburanţi;necesitatea acce­să­rii zonelor în situaţiile de strictă ur­genţă (salvare, pompieri) precum şi a co­pii­lor de vârstă preşcolară şi şcolară ce se expun unui risc major şi pericol per­ma­nent. Documentaţia tehnico – econo­mică propune realizarea următoarelor lu­crări: refacerea geometriei drumului în plan orizontal, transversal şi longitudinal; aducerea structurii rutiere existente la para­metrii tehnici corespunzători şi reali­zarea unui sistem rutier nou între km 9+950 şi km 11 +800; realizarea profilului trans­versal cu elementele geometrice cores­punzătoare prevederilor legale. Lăţimea drumului va fi corectată conform pro­filului transversal tip care în alinia­ment va avea pante egale: 2.5%; aşter­nerea straturilor de beton asfaltic- con­form SR 174-1/2009; execut­area/co­rec­ta­rea acostamentelor care vor avea pan­te transversale de 4%; asigurarea colec­tării şi evacuării apelor pluviale în condiţii optime pentru protejarea platformei dru­mului de eroziunile cauzate de acestea prin executarea şanţurilor din pământ şi dalate (dale din beton C12/15 cu grosi­mea de 10 cm, aşezate pe un strat de ni­sip de 5 cm) şi înlocuirea podeţelor neco­res­punzătoare; montarea de podeţe tu­bu­lare noi; corectarea pantelor taluzelor, adică 2:3 spre acostamente, respectiv 1:1; lucrări de sprijinire a taluzurilor prin ziduri de sprijin; executarea semnalizării rutiere pe toată lungimea traseului. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) se ridică la 3.868.545,00 lei .