Neasigurații pot primi servicii medicale gratuite de la medicii de familie


Începutul de an 2023 a venit cu vești bune pentru persoanele neasigurate, care, începând cu data de 1 ianuarie 2023, beneficiază de mai multe servicii medicale gratuite la medicul de familie. Măsura este valabilă pentru cei peste 2 milioane de neasigurați, care se înscriu la un medic de familie, iar în anumite cazuri cei neasigurați pot primi asistență medicală primară și de la alt medic de familie. Astfel, de la 1 ianuarie, pentru persoanele neasigurate s-au stabilit 6 categorii mari de servicii medicale, din care consultațiile pentru afecțiuni cronice și consultațiile preventive sunt nou introduse.

Plata serviciilor nu se face din bugetul asigurărilor de sănătate

Măsura legislativă adoptată vine în sprijinul consolidării bazei piramidei serviciilor medicale, în paralel cu derularea și a altor acțiuni, conform nevoilor actuale ale sectorului sanitar, și are ca principal scop creșterea acoperirii cu servicii de asistență medicală primară pentru populația insuficient deservită și îmbunătățirea eficienței cheltuielilor în sectorul sanitar. În acest sens, având în vedere expertiza Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare în astfel de programe, colaborarea cu aceasta în sectorul de sănătate și disponibilitatea de a acorda sprijin autorităților române în acest sens, în baza aprobării Guvernului și a Președintelui României, la data de 23 septembrie 2019 a fost semnat, la New York, acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar (de tip PfoR), în valoare de 500 mil. EUR, acord ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 1/2021. Astfel, fondurile necesare pentru plata acestor noi servicii medicale nu vor fi suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), ci vor fi suportate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul FNUASS, din aceste fonduri externe”, a precizat directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.

Ce servicii îţi poate acorda gratuit medicul de familie dacă eşti neasigurat:

  • asistenţă medicală în caz de urgenţă medicală;
  • consultaţii pentru boli infecto-contagioase;
  • consultaţii pentru monitorizarea gravidei şi lehuzei.

Pacientul neasigurat beneficiază de asistenţă medicală în caz de urgenţă medicală, în cabinetul oricărui medic de familie, adică de anamneză, examen clinic şi tratament, în limita competenţei medicului şi a dotării tehnice din cabinetul său medical. Precizăm că neasiguraţii au dreptul la o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată de medicul de familie, pentru care a asigurat primul ajutor sau pe care a tratat-o în cabinetul său medical.

Medicaţia pentru pacienţii neasiguraţi care vin la medicul de familie cu o urgenţă medială este asigurată din trusa de urgenţă a cabinetului. Medicii de familie pot oferi gratuit asistenţă de urgenţă pacienţilor neasiguraţi doar în timpul programului de lucru.

O singură consultație pentru fiecare boală infecto-contagioasă

 De asemenea, pacienţii neasiguraţi beneficiază de o singură consultaţie la medicul de familie pentru fiecare boală infecto-contagioasă suspectată şi confirmată. Lista bolilor infecto-contagioase pentru care persoanele neasigurate au dreptul la consultaţii cuprinde: dizenterie amibiana, antrax, bruceloză, difterie, febră butunoasă, febră galbenă, febrele paratifoide A, B, C, febra Q, febră recurentă, febră tifoidă, filarioză, dracunculoză, hepatită virală, holeră, infecţia gonococică, leishmaniozele, lepră, leptospiroză, limfogranulomatoză inghinală benignă, malarie, meningită cerebrospinală epidemică, morva, meioidoza, pestă, poliomielită şi alte neuroviroze paralitice, psitacoza-ornitoză, rabie, reumatism articular acut, scarlatină, sifilis, şancru moale, tetanos, tifos exantematic, tuberculoză (toate formele şi localizarile), tularemie, tuse convulsivă, complicaţii postvaccinale, infecţia HIV. Persoanele neasigurate suspectate că au una dintre aceste boli vor fi consultate şi trimise de medicul de familie către ambulatoriul de specialitate, pentru investigaţii şi confirmarea diagnosticului.

Două consultații de planificare familială pe an

 Persoanele neasigurate au dreptul și la consultaţii de planificare familială oferite de medicul de familie, două consultaţii de planificare familială pe an, în care va fi consiliat şi îi va fi indicată metoda contraceptivă oportună.

Gravidele asigurate au dreptul la următoare servicii acordate de către medicul de familie:
– luarea în evidenţa medicului de familie, în primul trimestru de sarcină;
– supravegherea lunară, din luna a treia până în luna a şaptea.
– supravegherea de două ori pe lună, din luna a şaptea până în luna a noua inclusiv;
– consult la domiciliu, la externarea din maternitate;
– consult la patru săptămâni de la naştere.

De asemenea, medicul va recomanda și alimentaţia exclusivă la sân a copilului până la vârsta de şase luni şi continuarea acesteia până la minimum un an. De asemenea, va recomanda gravidei testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C şi o va consilia pre şi post testare HIV şi lues.

Plata integrală a investigațiilor paraclinice recomandate și a tratamentului prescris

Atenţie ! Pacienţii neasiguraţi suportă integral costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.
Responsabilizarea populație devine importantă. În condițiile în care serviciile de îngrijire primară vor deveni mai receptive, mai accesibile, și vor oferi o gamă mai largă de servicii comunității la acest prim nivel de contact cu sistemul sanitar, încurajând și implicarea proactivă a populației prin responsabilizarea cetățenilor asupra menținerii propriei sănătăți, precum și prin motivarea medicilor de familie pentru efectuarea serviciilor preventive, progresele în procesul de inversare a piramidei serviciilor medicale nu vor întârzia să apară, astfel încât cea mai mare patologie de adresare care nu pune în pericol viața pacientului să poată fi rezolvată și monitorizată în structurile ambulatorii și de asistență medicală primară”, a încheiat directorul CAS Vâlcea.