Mulţumim oamenilor care ne-au ajutat!


baluta_daniel

În numele Primăriei, Consiliului Local şi al locuitorilor comunei Vaideeni, mulţumesc pentru implicarea directă şi sprijinirea comunităţii noastre, pusă la sfârşitul lunii iulie la greaua încercare de calamităţile cauzate de precipitaţiile abundente. Amintim tuturor că, în urma acestor evenimente, au fost puse în pericol sute de vieţi omeneşti, zeci de locuinţei au fost afectate iremediabil, mari suprafeţe de teren agricol au fost distruse, iar o parte considerabilă din infrastructura localităţii a fost distrusă. În aceste condiţii vitrege, au existat OAMENI, atât ai statului, ai administraţiilor publice judeţene, cât şi proprietari de firme care au sărit imediat pentru susţinerea noastră, prin ajutoare logistice, materiale de construcţii şi donaţii extrem de necesare în asemenea momente. Cu aportul decisiv al celor care au dat dovadă de spirit civic desăvârşit, cetăţenii afectaţi în urma inundaţiilor din ziua de marţi, 29 iulie 20014, au reuşit să treacă mai uşor peste dezastrul provocat de viitura râului Luncavăţ şi a pâraielor Izvoru Rece, Mariţa şi Cerna. Un aport determinant în mobilizarea exemplară a tuturor cetăţenilor l-a avut MASS-MEDIA, care, prezentând timp de trie zile necazurile noastre, a dat posibilitatea de a acţiona în cunoştinţă de cauză, chiar înainte de a lua contact cu problemele la faţa locului. Fără a nominaliza toate persoanele cu înalt spirit umanitar şi instituţiile, pentru că lista ar fi una foarte lungă, ne exprimăm recunoştinţa şi respectul pentru modul cum au ales să contribuie la stabilizarea lucrurilor, motiv pentru care le dorim multă sănătate şi putere de muncă, pentru a ajuta şi alte comunităţi, aşa cum ne-au ajutat şi pe noi. Pentru noi, cei din Vaideeni, ei contează!
primarul comunei Vaideeni, Daniel Băluţă