Modificare a unor formulare de înregistrare fiscală


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/28.10.2011 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.706/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin ordin sunt actualizate modelele şi conţinutul formularelor:

– 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

– 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Potrivit noului act normativ, formularele 010 şi 070 s-au modificat în sensul că s-a introdus posibilitatea de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale la trimestru, pentru anumite categorii de contribuabili, prevă­zute în Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.