Lansarea proiectului cu titlul “Reabilitare, modernizare și echipare Liceu Constantin Brâncoveanu – Școala Profesională Romanii de Jos, loc. Romanii de Jos, Oraș Horezu, Județul Vâlcea”


În data de 14.02.2024 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 10 în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 pentru proiectul “Reabilitare, modernizare și echipare Liceu Constantin Brâncoveanu – Școala Profesională Romanii de Jos, loc. Romanii de Jos, Oraș Horezu, Județul Vâlcea”, cod SMIS: 300080.

 

Părțile contractante: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și UAT ORAŞ HOREZU în calitate de beneficiar.

 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale în orașul Horezu.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reabilitarea și modernizarea Școlii profesionale Romanii de Jos, orașul Horezu.
  2. Asigurarea unei bune implementări a proiectului prin achiziția de servicii suport pentru derularea activităților proiectului.
  3. Sprijinirea procesului educativ prin activități conexe/complementare de tip FSE+.

 

Locația de implementare a proiectului: Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Vâlcea, orașul Horezu, strada Mânăstirii, nr. 104, nr. cadastral 38307.

 

Valoarea totală a contractului este de 4.885.594,35 lei.

 

Valoarea finanțării nerambursabile acordată de AM PR SV Oltenia este de 3.520.942,47 lei.

 

Valoarea totală contribuție beneficiar: 1.364.651,88 lei

 

Perioada de implementare a acestui proiect este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare.

 

Prin implementarea acestui proiect beneficiarul, UAT Oraș Horezu, urmărește obținerea următoarelor rezultate:

  • Procentul de utilizatori ai structurilor educaționale de masa noi sau modernizate care aparțin grupurilor vulnerabile (%) = 15.95%;
  • Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) = 94 elevi;
  • Număr laboratoare reabilitate si dotate = 2 buc;
  • Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) = 88 elevi;
  • Cabinete medicale școlare reabilitate și dotate = 1 buc;
  • Suprafață teren sport reabilitat 800 mp.