Încep înscrierile la grădinițe!


În vederea cuprinderii în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unități de învățământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniți. Reînscrierile vor începe în data de 8 mai, iar înscrierile se vor derula începând cu 22 mai. Intervalele orare aferente reînscrierilor și înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unității de învățământ și vor fi afișate, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat.

Potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale, ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG.nr.1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Datele ne-au fost furnizate de către Andra Bică, inspector școlar general.