În atenția furnizorilor de servicii medicale: CAS PRELUNGEȘTE TERMENUL DE CONTRACTARE a serviciilor medicale până la 31 martie 2022


Potrivit Ordinului comun MS/CNAS nr. 2477/999/2021 s-a prelungit până la data de 31 martie 2022 termenul de aplicare a prevederilor Ordinului comun MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, se vor încheia, până la data de 31.12.2021, pentru lunile ianuarie – martie 2022 acte adiționale la contractele aflate în derulare – pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu obligația îndeplinirii de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre CAS Vâlcea și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc.), urmând ca angajarea sumelor pentru derularea relațiilor contractuale în perioada ianuarie – martie 2022 să se realizeze potrivi legii din sumele alocate pe domenii de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2022.
Informații furnizate de departamentul Comunicare al CAS Vâlcea