În atenţia contribuabililor persoane fizice!


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contri­bua­bililor care obţin venituri a căror impunere are la baza normele anuale de venit, respectiv venituri din acti­vităţi independente, din activităţi agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capa­citate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv; precum şi celor care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, că, până marţi, 31 ianuarie 2012, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabili pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilii nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/nor­ma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

Contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să opteze începând cu anul 2012 pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit.

Opţiunea se exercită prin comple­tarea declaraţiei privind venitul esti­mat/norma de venit cu informaţii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit şi depu­nerea la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul 2011.