În 2011, fiscul vâlcean a constatat evaziune de 101 milioane de lei


• 72 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În anul 2011, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 2.340 de acte de control, stabilind pentru bugetele administrate de ANAF venituri suplimentare în sumă totală de 101 mil.lei. În 108 de cazuri, pentru a evita sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, inspectorii Activităţii de Inspecţie Fiscală au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 42 mil.lei.

Pentru prejudicii aduse bugetului general consolidat al statului, în valoare de 89 mil.lei, 72 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, în 2011, inspectorii fiscali au soluţionat 251 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 17 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 2 mil.lei.