Important: Măsuri și subvenții pentru șomerii angajați, dar și pentru angajatori


Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (actualizată) a fost modificată prin O.U.G. nr. 60/2018 și O.U.G. nr.6/2017 introducându-se noi măsuri de stimulare a ocupării, care să conducă la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. Măsurile se adresează atât șomerilor din evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, precum și angajatorilor. Redăm mai jos măsurile luate pentru a veni in sprijinul șomerilor:
1. Prima de inserție (art.72^1) – 1.500 lei neimpozabili (750 lei la data angajării și 750 lei după 12 luni de la angajare); se acordă șomerilor absolvenți care se angajează.
2. Prima de activare (art.73^2) – 1.000 lei neimpozabili (500 lei la data angajării și 500 lei după cele 3 luni de la angajare); se acordă șomerilor neindemnizați și se menține și când se reangajează la alt angajator în termen de 30 zile și în aceleași condiții ; se cumulează doar cu prima de încadrare de la art. 74.
3. Prima de încadrare (art.74) – 0,5 lei/km/zi, maxim 55 lei/zi, pe o perioada de 12 luni, se acordă șomerilor care se încadreaza într-o localitate situată la peste 15 km de domiciliu/reședință. Localitățile de domiciliu/reședință din care provine șomerul trebuie să fie cuprinse în Planul Național de Mobilitate (pentru județul Vâlcea sunt cuprinse șase localități în acest plan: Boișoara, Racovița, Stănești, Tetoiu, Vaideeni, Voicești).
4. Prima de instalare (art. 75) – se acordă în 3 cazuri: a) cazul 1: pentru șomeri înregistrați în baza de date a AJOFM Vâlcea – 12.500 lei (în 2 tranșe) pentru șomerii din evidențele agenției care se încadrează la peste 50 de km de domiciliu/reședință și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul/reședința în localitatea respectivă/învecinată (a) – 15.500 lei (în 2 tranșe) – cazul (a) + când sunt însoțiți de membrii familiei (b) – când amândoi soții îndeplinesc condițiile primei de instalare, unul primește 12.500 lei, iar celălalt suma de 3.500 lei (c); b) cazul 2: când angajatorii acordă locuință de servici :3.500 lei – cazul (a) ; 6.500 lei – cazul (b); 3.500 lei – pentru fiecare soț cazul (c) cazul 3: cetățenii români care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în UE/SEE cel puțin 36 de luni, consecutive și revin în țară ca urmare a încadrării.
Prima de instalare se acorda șomerilor români care își au domiciliul/reședința ori își schimbă noul domiciliul/ reședința în localitățile cuprinse în Planul Național de Mobilitate.
5. Prima de relocare (art.76^2) – șomerii din evidențele AJOFM, care se încadrează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu/reședință și își schimbă domiciliul/reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate, primesc o suma neimpozabilă egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu/resedință, dar nu mai mult de 900 lei, dacă au venituri nete/familie sub 5.000 lei/lună. Foarte improtant: potrivit declarației directorului executiv AJOFM Vâlcea, Ion Marius Năfliu (foto), prima de relocare nu se cumulează cu prima de activare/încadrare; se acordă lunar, maxim 36 luni ; șomerii trebuie să se încadreze pe o perioadă de minim 12 luni.

Măsuri (subvenții) pentru angajați.
Nici angajatorii nu sunt uitați.

1. Subvenționare pentru încadrarea absolvenților (art. 80) – angajatorul primește 2.250 lei lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, iar pentru absolvenți din rândul persoanelor cu handicap pe o perioadă de 18 luni.
2. Subventionare pentru încadrarea șomerilor care au vârsta de peste 45 de ani, sunt susținători unici ai familiilor monoparentale, tineri NEET, persoane cu handicap, șomeri de lungă durată (art. 85) – angajatorul primește 2.250 lei lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare șomer încadrat, cu obligația menținerii șomerilor în muncă pe o perioadă de 18 luni.
3. Subventionare pentru încadrarea șomerilor care mai au 5 ani până la pensie (art. 85) – angajatorul primește 2250 lei lunar pentru fiecare șomer încadrat, pe o perioadă de maxim 5 ani.
Informații suplimentare cu privire la condițiile de acordare și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Vâlcea din Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr.8 , etaj III, cam. 309 și la telefon 0250 735608.